Mørenot med nytt oppkjøp: Tar over Hvalpsund Net

Nyheter
2089

Fortsetter veksten med nytt oppkjøp. 

Over lengre tid har Mørenot ønsket en sterk posisjon på plastmerder til oppdrett. Med oppkjøpet av Hvalpsund Net er det en av flere spennende muligheter som materialiseres. Samlet vil Mørenot og Hvalpsund bedre kunne betjene felles og nye kunder med innovative og effektive produkter og løsninger.

– Gjennom hardt arbeid og solid dedikasjon over lang tid, er Hvalpsund Net bygget opp til en fremdragende bedrift med sterke relasjoner til sine kunder, og en trygg og god arbeidsplass for de ansatte. Mørenot leverer løsninger for bærekraftig innhøsting av sjømat, og sammen vil vi kunne bidra til en mer offensiv og konkurransedyktig satsing i alle markeder, sier Arne Birkeland, konsernsjef i Mørenot, i en pressemelding. 

Fakta

Fakta om Hvalpsund Net
  • Leverandør av utstyr og tjenester innen havbruk og fiskeri til kunder blant annet i Norge, UK, Island, Færøyene, Canada, Middelhavet, Danmark, Nederland, Belgia og Tyskland.
  • Leverer plastmerder, nøter og annet utstyr til havbruksnæringen samt garn, line, teiner og annet utstyr til fiskerinæringen.
  • Grunnlagt i 1934
  • Har rundt 90 ansatte basert hovedsakelig i Danmark, Polen og Norge.
  • Administrerende Direktør: Peter Poulsen

Hvalpsund Net, som leverer utstyr og tjenester til kunder innen fiskeri og havbruk, har vokst jevnt og trutt over mange år basert på utvikling av nye og innovative produkter og tett og nær oppfølging av sine kunder.

Produktutvikling
– Selskapene har unike styrker og muligheter som nå i enda større grad vil bli utnyttet. Vi skal fortsette å videreutvikle den posisjonen Hvalpsund har bygget opp på plastmerder, nøter og fiskeredskap gjennom å investere i videre produktutvikling på tvers av produktporteføljen. Samtidig skal vi fortsette med levering av enkeltprodukter hver for seg, men også i enkelte markeder utvikle felles komplette og integrerte merdløsninger, sier Birkeland.

Investeringsfondet FSN Capital kjøpte seg i fjor inn i Mørenot for å, sammen med de lokale gründerfamiliene, ytterligere utvikle konsernets allerede sterke posisjon innen havbruk og fiskeri. Oppkjøpet av Hvalpsund er den fjerde gangen FSN og de andre eierne har investert ytterligere kapital for å vokse og videreutvikle Mørenot, med ambisjon om å bygge en global ledende leverandør til både fiskeri og akvakultur.

Reinvestere
– Kjøpet av Hvalpsund er svært spennende og gir mange nye muligheter til ytterligere vekst og vi applauderer Mørenot for sin offensive vekststrategi. Hvalpsund og deres ansatte er et fantastisk tilskudd til Mørenot. Sammen vil selskapene fortsette å støtte kunder i sjømatnæringen, skape en trygg og god arbeidsplass for alle ansatte og være en viktig bidragsyter til lokalsamfunnene, sier Ola Kvalheim, Investment Manager i FSN Capital.

Peter Poulsen, som begynte som lærling i selskapet i 1966 og overtok som administrerende direktør i 1974, har sammen med sin familie vært hovedaksjonær i Hvalpsund Net siden 1974. Alle de tidligere eierne i Hvalpsund vil reinvestere en vesentlig andel av oppgjøret i Mørenot og forbli aktive i den videre utviklingen av selskapene i felleskap.

Kvalheim berømmer Poulsen-familien for jobben de har gjort med å utvikle et fantastisk selskap, ønsker alle de tidligere eierne velkommen som både aksjonærer og kollegaer i Mørenot og ser frem mot et fremtidig partnerskap sammen.

Både ansatte, ledelsen og eierne i Hvalpsund Net er fornøyde med å få inn Mørenot som eier og partner.

Videreutvikle
– Hvalpsund Net og Mørenot passer veldig godt sammen og vil styrke oss i jobben med å utvikle virksomheten og organisasjonen til det beste for ansatte og kunder. Det var viktig for oss å få inn en aktør som delte våre verdier og visjoner og ønsket å satse videre, sier Peter Poulsen, administrerende direktør i Hvalpsund Net.

Han mener det at den nye eieren gir mange spennende muligheter til å videreutvikle organisasjonen.

– Mørenot er den ledende leverandøren til oppdrettsnæringen og fiskerinæringen globalt og det vil gi oss en fantastisk mulighet til å trekke på hverandres styrker, kunnskap og erfaring for å kunne levere enda bedre produkter til våre felles kunder, sier Poulsen.