Mørenot danner nytt teknologiselskap

Nyheter
2989

Mørenot har fullført oppkjøpet av 86,4 prosent av aksjene i Plastfabrikken. Sistnevnte endrer samtidig navn til Mørenot Robotics, og danner grunnlaget for Mørenot Aquacultures satsing på robotisering og automatisering.

Plastfabrikken er produsent av Notrobot, en autonom robot utviklet for å forhindre groe på oppdrettsnøter gjennom kontinuerlig og skånsom lav-intensitet børsting.

Som en del av oppkjøpet ønsker Mørenot å investere ytterligere i selskapet, og det forventes en vesentlig økning i aktivitet og en økning av arbeidsstyrken ved avdelingen i Bodø i nærmeste fremtid.

– Transaksjonen gjenspeiler en viktig milepæl for Mørenot sin strategi for å øke teknologinivået i dagens produktportefølje. Notrobot vil også være en viktig bidragsyter for å bevege akvakulturindustrien over på mer miljøvennlige løsninger, skriver Mørenot.

– Svært god mulighet for vekst
Gründer Rune Rørstad vil beholde 13,6 prosent av aksjene, og i fellesskap med Mørenot sitt eget FoU-team fortsetter utviklingen av selskapet, med hovedfokus på robotikk og automatiseringsløsninger for akvakultursektoren.

Mørenots ledelse, styre og eiere mener dette representerer en svært god mulighet for vekst og verdiskaping for Mørenot. For tiden har oppdrettsbransjen ca. 25-30 milliarder kroner i kostnader og tapte inntekter på grunn av sykdom, lus og dyrevelferd.

– Å finne mer bærekraftige og kostnadseffektive løsninger på disse problemene vil være sentral for fremtidig vekst i bransjen, og Mørenot mener Notrobot har potensiale til å bli en viktig brikke i løsningen på dette problemet, uttaler Mørenot.

– Dagens vasketeknologi er ikke effektiv nok
– Mange i oppdrettsnæringen benytter rensefisk for å kontrollere problemene med lakselus. Ettersom rensefisken foretrekker å beite på begroing fremfor lakselus, reduserer begroing effektiviteten hos rensefisken og det fører til økt antall lus per laks. Dessverre er ikke dagens vasketeknologi tilstrekkelig effektiv. Et av problemene er at høytrykksspyling sliter på kobberimpregneringen og fibrene i nota. I tillegg er det indikasjoner på at avfallet som spyles av nøtene kan føre til gjelleskader hos laks. Sett en notrobot i en ren not og det vil ikke være begroing der notroboten jobber. Dette produktet har et kjempepotensiale til å redusere kostnadene til oppdretterne, og produktet er tilgjengelig nå, sier Jan Eskil Hollen, administrerende direktør i Mørenot Aquaculture.

FSN Capital, hovedaksjonær i Mørenot, støtter oppkjøpet.

– Vi er svært imponert over Plastfabrikken som selskap og synes Notrobot er et veldig spennende produkt med store muligheter for videreutvikling. Vi støtter ledelsen i Mørenot sin strategi med å utvide produktspekteret sitt som en del av videreutviklingen av selskapet. Vekst, både organisk og gjennom oppkjøp, er hovedfokus for selskapet, sier Ola Kvalheim i FSN Capital.