Mistanke om PD hos Lerøy Vest

Nyheter
771

Mattilsynet har båndlagt lokaliteten Kyrholmen grunnet mistanke om Pankreassykdom (PD).

Det viser dokumenter iLaks har fått innsyn i.

Anlegget ligger i Austevoll kommune. Ifølge Mattilsynet er bakgrunnen for mistanken om PD en positiv PCR-analyse for SAV 3 i fire av 20 prøver.

«Båndleggingen innebærer at det ikke er tillatt å flytte fisk inn eller ut av anlegget uten Mattilsynets tillatelse. Etter at anlegget er tømt, vasket og deretter desinfisert, skal det ligge brakk i minimum to måneder. Mattilsynet må innen rimelig tid få melding om utførte tiltak slik at restriksjonene kan oppheves til rett tid», heter det i et brev fra Mattilsynet datert 1. februar til Lerøy Vest.

Restriksjonen begynte 30. januar og gjelder til den oppheves av Mattilsynet.

«Ettersom PD er listeført 3 sykdom og alvorlig tapsbringende, må lokaliteten båndlegges for å minske risikoen for spredning av PDV og smitte til andre lokaliteter», heter det videre i brevet.

– Status er at det pt ikke er bekreftet PD på Kyrholmen, skriver samfunnskontakt Krister Hoaas i Lerøy Seafood Group i en e-post til iLaks.