Mistanke om ILA på verdens nordligste lokalitet for laks

Nyheter
1347

Mer ILA-trøbbel for Grieg Seafood i Finnmark.

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) på Grieg Seafood Finnmarks lokalitet Vannfjorden i Nordkapp kommune. Det bekrefter samfunnskontakt Roger Pedersen i en melding til iLaks.

Her ligger lokaliteten. KART: Barentswatch

– Etter egen rutinemessig prøvetaking fra anlegget Vannfjorden er det dessverre grunn til å mistenke sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) på lokaliteten. Vi har varslet Mattilsynet, som vil følge opp med ytterligere prøver for å bekrefte eller avkrefte mistanken. Mistanken gjelder en merd på lokaliteten, sier Pedersen.

Alle berørte fartøyer og aktører er informert, og alle myndighetspålagte prosedyrer vil følges dersom sykdommen bekreftes, opplyser oppdretteren videre.

Vannfjorden har 819.169 lakseindivider (3.000 tonn) med en snittvekt på 3,7 kilo. Etter planen skulle slakting på lokaliteten starte denne høsten, og slakteplanene vil derfor i liten grad påvirkes av mulig påvisning.

Lokalitet Vannfjorden er for øvrig verdens nordligste lokalitet for laks.

I begynnelsen av september ble det bekreftet ILA ved en annen Grieg-lokalitet i Finnmark.