ILA bekreftet hos Grieg Seafood Finnmark

Nyheter
809

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved Grieg Seafood Finnmarks sjølokalitet Vinnalandet i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark fylke.

Det bekrefter Mattilsynet i en oppdatert melding.

iLaks omtalte mistanken 19. august. Dagen etter la Mattilsynet ut en melding om det samme.

Mattilsynet tok ut prøver av fisk ved lokaliteten 21. august for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 28. august på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, heter det i den oppdaterte meldingen.

Mattilsynet har pålagt tømming av lokaliteten.

Samfunnskontakt i Grieg Seafood Finnmark, Roger Pedersen, bekrefter påvisningen i en e-post til iLaks.

– Vi har nå mottatt prøveresultatene fra Mattilsynet, og de bekrefter positive funn på den samme merda vi hadde mistanke om ILA. Vi har selv også tatt prøver av alle ni merdene i anlegget, som viser at det kun er i den ene merda vi finner virus, skriver han.

Ifølge Pedersen var laksen på Vinnalandet slakteklar.

– Vi jobber nå med å få på plass et regime for gjennomføring av slaktingen. Siden vårt eget slakteri ligger i nasjonal laksefjord og ikke kan ta mot fisk med ILA smitte, skriver han.

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA. Viruset er ufarlig for mennesker.