Mindre behov for beroligende laksemiddel dempet resultatet til Scan Aqua

Nyheter
746

Driftsresultatet til Scan Aqua i Hvam endte på 24,9 millioner kroner i 2018, en nedgang på nærmere 17 prosent fra resultatet i 2017.

Selskapet ble i mars solgt til MSD Animal Health. Etter det Finansavisen erfarte lå prisen på mellom 200 og 400 millioner kroner. Scan Aqua-gründer Ole Kristian Kaurstad, som eide selskapet sammen med Jon Inge Erdal og Lars Andreas Speilberg, sier til Dagens Næringsliv at gründerne var «sånn passe fornøyd» med prisen.

Kaurstad forklarer hvorfor både omsetning og driftsresultat har falt gradvis de siste årene.

– I 2015 ble det brukt mye hydrogenperoksid i avlusningen, og man oppdaget at dette kunne føre til panikk blant laksen. Man har nå gått over til andre avlusningsmetoder som er mer effektfulle og der behovet for bedøving blir mindre, sier Kaurstad til Dagens Næringsliv.

– Men det er fortsatt et stort behov for beroligende legemidler i oppdrettsnæringen, og behovet er ventet å øke i årene som kommer, understreker Kaurstad.

Selskapet er likevel fortsatt blant de aller mest lønnsomme som driver med produkter og tjenester i fiskehelsesegmentet.

Gründerne har de siste fem årene betalt ut utbytte på til sammen 135 millioner kroner, og i 2018 var utbyttet på 30 millioner kroner.