Milliarder i ringvirkninger fra Lovund

Nyheter
901

– Nova Sea gjør ikke bare leverandørinnkjøp i eget fylke. Blant annet kjøpte de varer og tjenester fra Sogn og Fjordane for over en halv milliard kroner i 2015, og fra Rogaland for over 300 millioner kroner. Selv i Oslo la familiebedriften igjen nesten hundre millioner kroner i fjor. En nærmere analyse vil nok vise enda større lokale kjøp, da det i mange tilfeller er morselskap som fakturerer for leveranser produsert i for eksempel Nordland, sier Roy Robertsen, seniorforsker ved matforskningsinstituttet Nofima.

Det er han som presenterer tallene, som er foreløpige funn i en ringvirkningsanalyse som publiseres senere i år. Tallene inkluderer bedrifter tilknyttet Nova Sea.

Blir viktigere
De største summene brukes på varer og tjenester innen industri, der fôr utgjør en viktig del av innkjøpene. Laksebedriften brukte imidlertid også flere hundre millioner på bygg- og anlegg, varehandel og finansiering- og forsikring.

– Tallene viser at havbruksnæringen blir viktigere for stadig større deler av landet. Nova Sea er bare et eksempel, det finnes tilsvarende bedrifter flere plasser langs kysten, forteller Robertsen.

Totalt gjorde havbruksnæringen innkjøp for 34,3 milliarder kroner i 2013. Med den gode utviklingen de siste årene er det grunn til å tro at dette tallet har økt betraktelig.

Ikke bare oppdretterne
– Disse tallene reflekterer at vi har hatt noen fantastiske år i det siste, sier Odd Strøm, daglig leder i Nova Sea. Han mener mange glemmer hvor sammensatt havbruksnæringen er, og hvor mange verdier den skaper i hele Norge.

– Lakseeventyret handler ikke bare om oss oppdrettere, det drives frem av aktører fra hele landet. Vi har en voksende leverandørnæring fra nord til sør som leverer fantastiske varer og tjenester til vår produksjon, forteller Strøm.

Ifølge Nofimas rapport Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen bidro hvert årsverk i matfiskproduksjon av laks og ørret i Norge med en gjennomsnittlig verdiskaping på 3,5 millioner i 2013. Til sammenligning var det en verdiskapning per årsverk i jordbruk på 360.000 kroner samme år.