Mer marin satsning på Val videregående skole

Nyheter
1096

Val videregående skole i Nærøy kommune i Trøndelag har fått innvilget konsesjon til drift med polykultur til undervisningsformål på lokalitet Astridholmen.

Lokaliteten ligger på østspissen av Øksninga, på nordsida av Follafjorden. Her ligger allerede en av to konsesjoner for algeproduksjon, som Val videregående skole bruker i undervisningsopplegget.

– Det er så mange muligheter i havet, og vi på Val skal være i front i utdanning innen akvakultur, sier lærer Tine Moe.

Konsesjonen gjelder for rødpølse, brunpølse, sjøpung, drøbakkråkebolle, svabergsjøpinnsvin, hjertemusling, kongsnegl og strandsnegl, og blir en spennende utvidelse av tilbudet innen marine fag ved skolen. Etter flere års ønske om en slik konsesjon, har planene endelig blitt realisert. Før neste skoleår skal undervisningsopplegget være i gang.

FOTO: Fredrik Haugerøy, Ytringen

Anlegget vil ha hovedfokus på undervisning, og det er ønskelig å prøve ut ulike metoder innen dyrkning og påvekst. Elevene skal få være med i den daglige driften, og følge utviklinga til artene.

– De skal være med å dokumentere hva som skjer underveis, og finne ut hvilke arter som egner seg best, sier Moe, som legger til at konsesjonen også skal brukes i forsknings – og utviklingsarbeid.

– Dette synes jeg er veldig spennende, sier forsker Snorre Bakke ved Møreforskning i Ålesund. Han er levende opptatt av såkalte LUR-arter, og ønsker satsingen ved Val videregående skole velkommen.

– Vi har et stort behov for å spre kunnskap om potensialet i disse artene også i skoleverket. Dette vil også helt klart kunne være en arena for eksempelvis uttesting av dyrkingsutstyr- og metodikk, og jeg ser fram til fortsettelsen, avslutter Bakke.