– Mattilsynets oppgave er ikke å være en «tenketank», men et statlig tilsyn

Nyheter
1060

Sjømatbedriftenes administrerende direktør, Robert Eriksson, har fulgt debatten i kjølvannet av uttalelsene til Mattilsynets spesialinspektør, Aud Skrudland, og han er rystet over det som har blitt uttalt av tilsynsmyndigheten.

Eriksson mener at Sjømat Norge-sjef Geir Ove Ystmark, adresserte flere gode og betimelige spørsmål rettet mot Skrudlands uttalelser.

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende at en representant fra Mattilsynet kan gå ut og si at den biologiske grensen per i dag er nådd for lengst. Uttalelsene oppfatter jeg som en obstruksjon på det vekstregimet som storting og regjering har vedtatt. Tilsynets oppgave er å gjennomføre det politikerne har besluttet, og komme med faglige råd på hvordan det kan gjennomføres, samt sørge for at regelverket blir håndhevet på riktig måte, ikke blande seg inn i det politiske, sier Eriksson.

– Svært uheldig
Eriksson, som selv er tidligere statsråd, synes det er svært spesielt at Skrudland og Mattilsynet kaster seg inn i en av de mest betente politiske sakene om dagen, nemlig beskatning av havbruksnæringen.

Eriksson sikter til følgende uttalelse av Skrudland i Tidens krav: «De betaler for vekst, de burde heller ha betalt en avgift for at de får bruke vår blå allmenning helt gratis. Oppdrettsnæringen får et gode som ifølge lov tilhører det norske folk fellesskap»

– Det er svært uheldig at fremtredende personer bruker forvaltningshatten til å delta i den politiske debatten på den måten. Det bidrar helt klart til å svekke tilliten til Mattilsynet som offentlig forvaltningsenhet, og det vil svekke deres legitimitet ovenfor næringen, sier Eriksson.

– Ikke Mattilsynets oppgave å være en «tenketank»
Regionsdirektør Bjørn Røthe Knudtsen, som er Skrudlands nærmeste leder, svarte tidligere denne uken på kritikken på vegne av spesialinspektøren. 

– Når det gjelder de synspunkter som går på skattetekniske forhold, mener jeg Mattilsynets medarbeidere greit kan gi uttrykk for dette siden det ligger utenfor vårt forvaltningsmessige ansvarsområde, sa blant annet Røthe Knudtsen til iLaks.

Eriksson sier han er rystet hvis dette er «Mattilsynets policy».

– Dette innebærer jo at medarbeiderne i Mattilsynet kan bruke media til og synse om alt mellom himmel og jord, så fremt det ligger utenfor forvaltningens ansvarsområde. Mattilsynets oppgave er ikke å være en «tenketank» men et statlig tilsyn. Her krever næringen at Mattilsynets øverste sjef, Harald Gjein, tar seg en prat med sin regionsdirektør og klargjør hva tilsynet oppgaver er, og hva de ikke skal holde på med. En slik policy vil i alle fall svekke tilsynets legitimitet, avslutter Eriksson.

iLaks har flere ganger forsøkt å kontakte Bjørn Røthe Knudtsen for en kommentar. Ifølge sentralbordet satt han i et møte til klokken 13.00, men Røthe Knudtsen svarer selv i etterkant i en SMS at han ikke har mulighet til å snakke på nåværende tidspunkt.