Mattilsynet møtte i dag alle berørte oppdrettere i Midt-Norge etter flere ILA-utbrudd i regionen

Nyheter
0

Fortsatt ukjent smittevei.

Det er påvist ILA hos Midt-Norsk Havbruk sin lokalitet Kvingra i Leka kommune, mens det fortsatt ikke er stadfestet ved selskapets lokalitet Kvalrosskjæret ved Namsos. Laksen i Sinkaberghansens lokalitet Otervika i Bindal er allerede slaktet ut. Utslakting pågår nå ved Kvingra.

I dag møtte Mattilsynet med sine fagfolk alle de berørte aktørene til et felles møte. Et møte som ble initiert av aktørene selv.

Etablert god dialog
– Vi er bekymret for situasjonen, da vi ikke kjenner smitteveiene ennå. Vi leter etter årsaksforhold. Møtet i dag ble gjennomført med oppdretterne og vårt fiskehelsepersonell etter deres initiativ. Det syns vi er veldig bra, sier fungerende regiondirektør i Mattilsynet midt, Andreas Otlo til iLaks.

Andreas Otlo, fungerende regiondirektør for Mattilsynet regions midt.

På møtet ble det etablert en felles kommunikasjon og deling av informasjon om hva som kommer til å skje av mulige overvåking- og bekjempelsessoner.

– Det er en nå en etablert en veldig bra dialog med næringa. Det er flott med slike møter, så det blir nok flere fremover etter hvert som vi får vite hva som skjer, sier Otlo.

I sommer ble det satt stab i Mattilsynet. Da beskrev de situasjonen som å drive med brannslukking. De vurderte også om ILA-utbruddene kunne ha sammenheng med virus i RAS settefiskanlegg. Veterinær og fagsjef i Sjømat Norge, Lone Flyvholm, uttalte seg da at det er positiv til at Mattilsynet ser på om smitten også kan komme fra settefiskanlegg. Hvilke tiltak som i så fall kan gjøres arbeides det med.

Veterinær og fagsjef i Sjømat Norge, Lone Flyvholm, er positiv til at Mattilsynet ser på at smitten også kan komme fra settefiskanlegg. (Foto: Sjømat Norge)

Overrasket
Situasjonen i nord har blitt fulgt tett av region midt, allikevel kom noe overraskende.

– Det er dialog i forhold til ILA-situasjonen i nord, selv om vi ikke vet smittesituasjon. Vi hadde jo håpet å unngå ILA i region Midt, men vi er jo en beredskapsorganisasjon så vi må bare forholde oss til det. Vi er overrasket i den grad at vi har vært uten ILA her, og tenkte det kom til å fortsette. Når det først kom, var vi beredt og satte i gang de tiltak vi har. Nå handler det om å sette alle kluter til og gjøre det beste ut av det, sier Andreas Otlo til iLaks.