ILA-eksplosjonen i nord: Mattilsynet ser sammenheng mellom et mutert HPR0-virus og RAS-anlegg

Nyheter
0

– Fortsatt mye vi ikke vet.

Mattilsynet tror det ufarlige HPR0-viruset kan mutere til en farligere HPR-DEL, og at forklaringen på den kraftige økningen i sykdomsutbrudd i nord, kan skyldes at en del av settefisken har vært smittet av den muterte varianten.

HPR0-viruset ble i 2020 påvist i seks av 42 settefiskanlegg som ble undersøkt som en del av overvåkinsprogrammet. Denne virusvarianten utløser ikke sykdom hos fisken. Det gjør derimot den andre varianten, HPR-DEL.

Nå peker Mattilsynet på sammenhengen mellom settefiskanlegg basert på resirkuleringsteknologi (RAS), og det voldsomme veksten av ILA-påvisninger i region nord i år. I august var det påvist ILA i 17 anlegg i region nord, mot tre på vestlandet.

HPR0-viruset ble påvist i 31 av 211 kontrollerte oppdrettsanlegg i fjor. Tre av fikk ILA-påvisning mellom to og ni måneder senere.

I juli sendte Mattilsynet ut et rundskriv til sjømatbedriftene. Her blir settefiskanlegg pekt ut som en sannsynlig smittekilde for flere av utbruddene. Her vises det til smittekartlegging i forbindelse med ILA-utbruddene de senere årene tyder på kobling mellom forekomst av ILA-virus HPR0 i settefiskanlegg og flere ILA-utbrudd i sjøanlegg. Basert på smittekartleggingen knyttes flere av ILA-utbruddene spesielt til smittestatusen i RAS-anlegg.

– Vi er bekymret. Det er jo en alvorlig situasjon. Vi overstiger situasjonen i fjor, som vi da vurderte som alvorlig. Akkurat det som skjer nå er det vi kan kalle brannslukking, sa Marthe Iren Brundtland i Mattilsynet til iLaks i slutten av juli.

Les også: Mattilsynet satte stab

Veterinær og fagsjef i Sjømat Norge, Lone Flyvholm, er positiv til at Mattilsynet ser på at smitten også kan komme fra settefiskanlegg.

Lone Flyvholm, Sjømat Norge. (Foto: Sjømat Norge)

– Flere har startet med vaksinering, noe som vi er godt i gang med å høste viktige erfaringer fra. Ut fra dette er det flere prosjekter på gang, herunder om smitteveier og hvilken betydning settefiskanleggene har, sier hun til Nordlys.

Det er blitt mer vanlig med settefiskanlegg med RAS-teknologi, og i Troms og Finnmark er andelen av RAS-anlegg på over 70 prosent.

– Det er mye vi ikke vet om ILA, særlig i lys av den situasjonen vi har nå, der viruset i noen tilfeller har et litt annet sykdomsbilde enn det vi så på 90-tallet, sier Flyvholm til avisa.