Mistanke om ILA hos Salaks

Nyheter
713

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Kvanntoneset i Lavangen kommune i Troms fylke. Lokaliteten drives av Salaks.

Det skriver Mattilsynet.

Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 4. oktober om mistanke om ILA på Kvanntoneset. Mistanken bygger på positive analyseresultater (histologi).

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet på Kvanntoneset kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Dersom mistanken blir bekreftet, vil det innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på cirka 10 – 20 kilometer fra lokaliteter med ILA.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA. Viruset er ufarlig for mennesker.