Måsøval holdt på slakte ut 715.000 laks. Så kom kontrabeskjeden: – Det er klart det får konsekvenser

Nyheter
1512

En laboratoriefeil hos Veterinærinstituttet førte til at det tidlig i august feilaktig ble påvist PD-virus varianten SAV3 på ved Måsøval Fiskeoppdretts sjølokalitet Kattholmen i Kristiansund i Møre og Romsdal. Mattilsynet har nå informert selskapet om at utslaktingsvedtaket oppheves. 

Veterinærinstituttet stilte i august på første prøveuttak en PD-diagnose med både SAV2 og SAV3 i samme prøveuttak.Virusprodukt fra det originale prøveuttaket og oppfølgingsprøver er nå karakterisert på nytt, og de nye resultatene viser at det bare er PD med SAV2 på lokalitet Kattholmen, skriver Mattilsynet i en melding.

Veterinærinstituttet, som undersøker hendelsen, har ikke helt avklart hvorfor og hvordan laboratoriefeilen oppstod, men tror det sannsynligvis har vært en ombytting av rør eller prøvemateriale fra en annen innsendelse. Forskningsinstitusjonen legger seg flat og beklager etter hendelsen.

I prøvematerialet fra en annen lokalitet lenger sør i Møre og Romsdal, er det nå bekreftet påvisning av PD med SAV3. Regiondirektør i Mattilsynet, Bjørn Røthe Knudtsen, bekrefter overfor iLaks at det er snakk om Øylaks sin lokalitet Hellaren. Han understreker samtidig at denne lokaliteten ligger sør for Hustadvika, og har derfor andre tiltak enn lokaliteter nord for Hustadvika.

Lars Måsøval. FOTO: Hitra-Frøya

Utslakting av 715.000 laks hos Måsøval startet kort tid etter den feilaktige påvisningen, men nå er altså utslaktingsvedtaket opphevet.

– Vi var jo midt i utslaktingen av lokaliteten og er jo midt oppi denne situasjonen nå. Vi jobber på spreng for å se hva vi kan gjøre videre, og finne ut hva slags handlingsrom vi har. Det er fisk som er av en størrelse som kan omsettes i markedet. Men dette er fisk som vi hadde tenkt å produsere på i hele fjerde kvartal, og også ut i første kvartal neste år. Det er klart det får konsekvenser, men vi må nesten gjøre jobben nå først, så får vi summere opp når den tid kommer, sier styreleder Lars Måsøval til iLaks.