PD-påvisning hos Måsøval Fiskeoppdrett

Nyheter
674

8. august påviste Veterinærinstituttet pankreassykdom forårsaket av SAV 3 på lokalitet Kattholmen, som ligger i den nasjonale PD-sonen og drives av Måsøval Fiskeoppdrett.

Det opplyser Mattilsynet i en melding.

Ifølge Mattilsynet er SAV 3 en virusvariant som ikke skal spres nord for Hustadvika. Mattilsynet ser alvorlig på funnet, fordi det er en uvanlig variant av viruset i dette området.

Påvisningen er gjort i et område med stor oppdrettsaktivitet. For å hindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner. Det er blant annet forbud mot å flytte fisk og utstyr uten særskilt tillatelse. Arbeidet med å tømme lokaliteten for fisk starter i løpet av kort tid.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Arbeidet med å fastsette en kontrollområdeforskrift for området har startet.