Marø Havbruk har aldri hatt et bedre driftsresultat

Nyheter
908

Oppdretteren økte driftsresultatet med over 40 prosent i 2019 i forhold til året før.

«Slaktevolumet økte med fire prosent fra 2018 til 2019, og gjennomsnittsprisen på omsatt fisk med cirka sju prosent. Kostprisen på slaktet fisk er lavere i 2019 enn foregående år. Dette forklarer økte driftsinntekter og forbedret driftsresultat», forklarer styret i Marø Havbruk det gode resultatet.

Styret foreslår at overskuddet på 48,7 millioner kroner blir disponert ved avsetting til konsernbidrag med 39 millioner kroner og resten til egenkapital.

Ved utgangen av 2019 var egenkapitalen på 62,2 millioner kroner, som er en økning fra 52,6 millioner kroner i 2018.

Totalbalansen etter 2019 var på 194,4 millioner kroner.

Selskapet har i likhet med samarbeidspartneren E. Karstensen Fiskeoppdrett ikke blitt særlig påvirket av koronasituasjonen.

Marø Havbruk er gjennom selskapet Marø Havbruk Eigedom eid av Trond Sveen (33 prosent), Elin Tveit Sveen (33 prosent), Gro Sveen (17 prosent) og Silje Sveen (17 prosent).

iLaks har ikke fått kontakt med daglig leder Elin Tveit Sveen.

Les også: – Det som er vanskelig å forholde seg til er at vi trodde vi skulle få et forutsigbart system basert på kunnskap