Slik forklarer E. Karstensen Fiskeoppdrett resultatfremgangen

Nyheter
892

E. Karstensen Fiskeoppdrett i Kinn kommune har offentliggjort årsregnskapet for 2019.

Det viser en økning i både omsetning og driftsresultat sammenliknet med 2018 for selskapet, som er eid av brødrene Geir og Nils Tore Karstensen med en halvpart hver.

– Slaktevolumet økte med fire prosent fra 2018 til 2019, og gjennomsnittsprisen på omsatt fisk med cirka sju prosent. Dette forklarer økte driftsinntekter og forbedret driftsresultat, skriver styret i E. Karstensen Fiskeoppdrett i sin årsberetning.

Selskapet driver for øvrig i samdrift med Marø Havbruk.

Styret betaler ut 30 millioner kroner i utbytte. Dette er også en økning i forhold til 2018 da utbyttet var på 20 millioner kroner.

Totalbalansen til selskapet var på 219,2 millioner kroner ved utgangen av 2019, herav en egenkapital på 107,2 millioner kroner.

Selskapet informerer om at deres aktivitet ikke er i nevneverdig grad påvirket av koronapandemien.

– Etterspørsel etter oppdrettslaks er i enkelte markedssegment redusert, men all fisk slaktet i 2019 er omsatt til tilfredsstillende priser, skriver styret.

iLaks har ikke oppnådd kontakt med daglig leder Geir Karstensen.

Les også: – Det som er vanskelig å forholde seg til er at vi trodde vi skulle få et forutsigbart system basert på kunnskap