Marine Harvest over 80 milliarder

Nyheter
1052

Selv om den sesongmessige prisoppgangen for laks lar vente på seg, stiger oppdrettskjempen til nye høyder.

Vi har passert midten av oktober – et tidspunkt der startskuddet normalt har gått for prisoppgang i førjulshandelen. Sjekker en prisgrafene de siste fire år, har alle disse lagt prisbunnen bak seg på dette stadiet.

I takt med stigende laksepriser på høst og vinter stiger aksjekursene gjerne i tandem med spotprisene.

I høst har prisløftet latt vente på seg, men det stopper tydeligvis ikke investorapetitten og lakseaksjenes sesongvise kursoppgang denne høsten.

Og Marine Harvest leder an.

Laksekjempen legger på seg med 0,9 prosent idag, drevet av netto kjøp fra Credit Suisse og Deutsche Bank, og handles med det for en samlet børsverdi på 80,4 milliarder kroner.

Som en ser av kursgrafen under, har selskapets børsverdi mer enn doblet seg i løpet av de siste tre år. I tillegg har Marine Harvest servert rundhåndede kontantutbytter til sine aksjonærer hvert bidige kvartal i hele denne perioden.

Marine Harvests kursutvikling de siste tre år. Illustrasjon: Nordnet