Marginal prisoppgang i travelt marked

Nyheter
0

Små bevegelser på høye laksevolumer.

– Et lite knepp opp. Det ser ut som det blir 68, 69 og 70 kroner på 3-6 kg, sier en innkjøper om spotprisen for laks for levering neste uke.

– Men det er tidlig, legger han til. – Disse fredagene blir seinere og seinere.

– Det er ikke markant oppgang. Kundene er kjempeforsiktige. De venter til de er nødt til å kjøpe. Kundene ute i verden tror ikke på dette her, bemerker han.

Fakta

iLaks henter hver fredag etter lunsj inn spotpriser for laks. Dette er fisk som skal leveres den følgende uke. Her kontakter vi flere ledd i verdikjeden, herunder oppdrettere, eksportører og importører. Vi har alltid minst fem uavhengige kilder, selv om ikke alle kildene nødvendigvis vises på trykk. Vi varierer hvilke kilder vi bruker, og bruker ikke de samme kildene hver gang.

Godt belegg
– Det er litt lus omkring, og de fleste slakteriene har godt belegg, sier han, og har merket seg at forrige uke ga årets klart høyeste eksportvolumer av laks.

Prisnivået bekrefter fra flere hold.

– Ja, jeg kan bekrefte cirka dette, sier en annen eksportør. – Kjøpte nå på dette i nord:

  • 3-4 kg 68 kroner
  • 4-5 kg 69 kroner
  • 5-6 kg 70 kroner
  • 6+ kg 73 kroner

Det betyr et lite løft fra sist fredag.

Fryser
– Jeg forstår ikke hvorfor det stiger med de volumene. Jeg vil si at stabile priser er bra, det blir ikke mindre fisk, sier en trader, og legger til: – 6+ må ned. Det gapet er altfor stort.

– Jeg tror ikke det blir så store bevegelser, sier en eksportør.

– Høyere. Bra trøkk og økende etterspørsel, kommenterer en oppdretter.

– Jeg er enig i at det er et knepp opp, sier en annen oppdretter. – Vi prøver på 70-71 kroner på 3-4, 72-73 kroner på 4-5 og 74-75 kroner på 5-6. Men vi har ikke solgt på det, legger han til.

Han har også merket seg at slakteaktiviteten og etterspørselen for tiden er på årets høyeste nivåer.

– Det er ikke konsumdrevet, sier han, og påpeker at mye fisk fryses inn for seinere foredling og salg.