Nå trapper polakkene opp: Lakseeksporten stiger kraftig

Nyheter
0

Julehandelen starter tidlig.

Norges største laksekunde, Polen, kjøpte 5.310 tonn fersk laks i forrige uke. Det tilsvarer hele 287 vogntog. Eksportvolumet til Polen var i uke 35 nær det dobbelte av Danmark, som er Norges nest største laksekjøper.

Foredlingstunge Polen har en markedsandel på fersk norsk laks på 15,7 prosent så langt i 2023, viser eksportstatistikk fra Norges sjømatråd.

Høytrykk
De samlede eksportvolumene som gikk ut siste uke er årets høyeste. Forrige uke ble det eksportert 34.077 tonn laks (omregnet til rund vekt) fra Norge. Det er også høyere enn samme uke i 2022. Da var lakseeksporten til sammenligning 33.914 tonn.

Det er forøvrig tredje uke på rad med mer enn 30.000 tonn laks eksportert denne høsten. Grovt sett tilsvarer det nær hele årsproduksjonen til Færøyene.

Fryser
Økningen i eksportvolumet følger hånd i hånd med det sesongmessige prisfall som inntreffer på seinsommeren stort sett hvert år.

Prisreduksjonen stimulerer etterspørselen etter laks.

Eksportører iLaks har snakket med fremhever også at mye av laksen som kjøpes nå skal fryses, for foredling og salg på et seinere tidspunkt.

Ellers er det verdt å merke seg at foredlings- og transittlandet Nederland har passert Frankrike som tredje største kjøper. Schipol-flyplass utenfor Amsterdam er en sentral del av lakselogistikken til oversjøiske markeder.