Marel tar tap på 69 millioner kroner etter Stranda Prolog-konkurs

Nyheter
0

Går på resultatsmell etter at Kristiansund-firma gikk over ende.

Mandag ettermiddag ble det kjent at Stranda Prolog begjærer oppbud etter en særs krevende periode for selskapet. Utstyrsleverandørene Marel og Stranda Prolog hadde samarbeidet over flere år for å levere egne globale prosjekter, og i januar 2021 kjøpte Marel en eierandel på 40 prosent i selskapet.

iLaks har ringt islandske Marel, som spesialiserer seg på utsyr til slakt, foredling og pakking av kjøtt og fisk, for en kommentar til konkursen i Stranda Prolog, men Marel ønsker kun å kommentere saken skriftlig:

«Det strategiske partnerskapet med Stranda Prolog var basert på deres overlegne kunnskap om råvarehåndtering og kvalitetsprosesseringsløsninger for slakt av laks. Da Marel kjøpte eierandelen på 40 prosent hadde Stranda Prolog 100 ansatte, 25 millioner euro i årlige inntekter og var posisjonert for fortsatt vekst… Imidlertid ble ordretilgangen gradvis svakere under pandemien og med tillegg av betydelige kostnadsøkninger på eldre kontrakter, mangel på råvarer og arbeidskraft for å fullføre prosjektene resulterte det i betydelig innvirkning på lønnsomhet og likviditet,” skriver Marel i en melding tirsdag.

Problemer
«Dette har dessverre vært tilfellet for mange mindre operatører, som til tross for deres innovative nisjeteknologi og sterke ordreinngang har hatt problemer med å navigere i det utfordrende miljøet de siste årene.»

Det betyr tap i regnskapsbøkene til Marel.

«Den økonomiske påvirkningen fra eierandelen på 40 prosent i Stranda, er beregnet å resultere i en verdifall på 7,0 millioner euro (69 millioner kroner) i regnskapet for tredje kvartal 2022. Det vil ikke ha noen innvirkning på operasjonelle resultater (EBIT), ettersom eierandelen i Stranda er kategorisert som investeringer i tilknyttede selskaper, selv om nedskrivningen vil påvirke nettoresultatet,» melder selskapet.

Stranda Prolog. Foto: Andre Paredes

Marel fremhever at «forretningsmodellen har vist seg å være robust i tider med turbulens», og legger til at «Marel har en balansert inntektseksponering mot globale økonomier og lokale markeder gjennom sin globale rekkevidde, innovative produktportefølje og diversifiserte forretningsmiks. ”

Hemmet
«Med proforma helårsinntekter 2021 på 1,5 milliarder euro, nyter Marel akselerert ordreinngang og inntektsvekst på over 20 prosent som er godt balansert både fra et segment og et geografisk perspektiv, selv om lønnsomheten har blitt hemmet av kompleksiteten i forsyningskjeden og inflasjon», skriver Marel videre.

«Fra i dag vil bostyrer overta kontrollen over virksomheten. Styret i Stranda håper det er grunnlag og interesse for at hele eller deler av virksomheten kan gjenopptas og det er ventet mer klarhet i ukene som kommer. Marel er minoritetsaksjonær i Stranda, og ser sammen med de andre aksjonærene på mulige alternativer.»

Stranda Prolog omsatte for 208,7 millioner kroner i 2021. Resultat før skatt endte på -19,7 millioner kroner. Selskapet hadde ved årsskiftet en total gjeld på 106,4 millioner kroner og en bokført egenkapital på 53,8 millioner kroner. Kontantbeholdningen var ved årsskiftet 4,4 millioner kroner.