Stranda Prolog begjærer oppbud

Nyheter
0

Styret i Stranda Prolog har mandag levert inn oppbudsbegjæring til Møre og Romsdal tingrett.

«Stranda Prolog var forberedt på fortsatt vekst og hadde en stor ordrereserve da Covid-19 rammet. Ordreinngangen var fortsatt god i starten av pandemien, men ble deretter svak. Med liten ordreinngang, store kostnadsøkninger på allerede inngåtte kontrakter, mangel på råvarer og arbeidskraft til å fullføre prosjektene, gikk dette etter hvert ut over lønnsomhet og likviditet,» skriver Kristiansund-selskapet i en pressemelding mandag ettermiddag.

«Administrasjonen og de ansatte har arbeidet for å redusere kostnader og få prosjektleveransene i havn. Arbeidet har vist en positiv tendens, men det har kontinuerlig vært forsinkelser i pågående prosjekter og kontraktsforhandlinger. Samtidig har mengden forespørsler og utsendte tilbud, aldri vært større enn nå.»

Stranda Prolog. Foto: Andre Paredes

«Långiver har vist stor fleksibilitet gjennom den krevende markedssituasjonen, men med vanskelig tilgang på innsatsfaktorer og nye kontrakter lot situasjonen seg ikke løse. Vi vil berømme de ansatte som har stått på gjennom denne vanskelige perioden, på anlegget i Kristiansund, i salgteam og ute på montasjer rundt omkring i verden. Uten deres fleksibilitet, innsats og kompetanse, hadde nok denne dagen kommet tidligere. Dessverre klarte vi ikke å komme i mål. Styret takker ydmykt for innsatsen. Styret håper det er grunnlag og interesse for at hele eller deler av virksomheten kan startes opp igjen,» heter det videre i pressemeldingen.

iLaks har kontaktet daglig leder Klaus Hoseth for en kommentar til saken.

Stranda Prolog omsatte for 208,7 millioner kroner i 2021. Resultat før skatt endte på -19,7 millioner kroner. Selskapet hadde ved årsskiftet en total gjeld på 106,4 millioner kroner og en bokført egenkapital på 53,8 millioner kroner. Kontantbeholdningen var ved årsskiftet 4,4 millioner kroner.

I slutten av januar 2021 ble det kjent at den islandske utstyrsprodusenten Marel kjøpte 40 prosent av aksjene i Stranda Prolog. Samtidig varslet partene et strategisk samarbeid.