Lovundlaks bruker 40 mill. på å oppgradere hver lokalitet etter kjøp av tidenes dyreste laksekonsesjoner

Nyheter
1952

Daglig leder Jacob Palmer Meland tar grep for å gjøre selskapet mer framtidsrettet.

I juni handlet lille Lovundlaks fra Helgeland for 466,2 millioner kroner under lakseauksjonen. Ingen oppdrettere betalte mer for vekst.

Til Rana Blad forteller Jacob Palmer Meland at selskapet har begynt å ta i bruk volumet disse konsesjonene gir, og at de regner med å fylle de opp før adventsmåneden setter inn.

Ifølge Meland vil disse konsesjonene, som han omtaler som «norgeshistoriens dyreste laksekonsesjoner», gjøre at selskapet kan drive lokalitetene mye mer effektivt.

Men for å kunne håndtere veksten, gjøres det nå en storstilt oppgradering av produksjonsutstyret. Rundt 40 millioner kroner bruker Lovundlaks på å oppgradere hver lokalitet med nye merder og fôrflåte.

– Vi så at vi hadde behov for å modernisere oss. Det betyr blant annet å få på plass fôrflåter ved våre lokaliteter. Antallet fisk i hver merd betyr lite for arbeidsmengden til våre ansatte. Derfor ønsker vi å gå over til færre, men større produksjonsenheter, sier han, og legger til at oppgraderingen vil holde i 20 år fremover.