Lerøy tjente 15,3 kroner kiloet i kvartal preget av biomassebygging

Nyheter
976

Lerøy  Seafood Group (LSG) oppnådde en omsetning på 4.456 millioner kroner og et driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler ble med 660 millioner kroner i tredje kvartal 2018. 

– Vi har hatt en god biologisk produksjon i tredje kvartal. Vi har høstet lite, men har tatt den gode produksjonen ut i en betydelig økning i biomassen for senere høsting. Det lave volumet gir, som tidligere kommunisert, en lavere inntjening i dette kvartalet, sier konsernsjef Henning Beltestad.

– Men, vi har lagt til rette for en god inntjening og en fortsatt positiv utvikling i uttakskostnadene i tiden som kommer. Vi opplever en sterkt etterspørsel etter vår kvalitetssjømat, markedet er sterkt, og vi opprettholder vår guiding om et slaktevolum på 166 000 tonn i Norge for 2018.

Havbrukssegmentet oppnådde en EBIT/kg på 15,3 kroner.

– I segment Havbruk gjennomføres det for tiden betydelige investeringer, forteller Beltestad. – Det nye industrianlegget i Lerøy Midt er nå i drift, og vi har store forventninger om at anlegget vil styrke konsernets konkurransekraft gjennom konsernets integrerte verdikjede. Også byggingen av RAS-anlegg, for større kvalitets smolt  i både Lerøy Aurora og Lerøy Sjøtroll går i henhold til planen.

Innen VAP (foredling), salg og distribusjon bokførte selskapet et driftsresultat på 72 millioner kroner.

– De volatile spotprisene på laks er fortsatt utfordrende for bearbeidingsleddet, men vi har forventning til at de nyoppstartede fabrikkene i Spania og Nederland skal bidra til en enda mer effektiv produksjon og distribusjon, sier Beltestad videre.

Konsernet forventer i dag å kunne høste i størrelsesorden 190.000 tonn sløyd vekt i 2019, inkludert andel av volum fra tilknyttet selskap.