Legger skylden på nyansatt for regnskapstabbe i AKVA group. Nå skal hele selskapet gjennom en kompetanseevaluering

Nyheter
1476

– Selv om vi anser dette for et spesielt tilfelle, kan vi alltid lære og bli bedre, sier konsernsjef Knut Nesse i AKVA group etter at det ble oppdaget urapporterte tap på 70 millioner kroner i to danske dattervirksomheter.

Det var fredag at at utstyrsleverandøren sendte ut en børsmelding om regnskapsbruddet, hvor det kom fram at betydelige tap i prosjekter ikke var reflektert i resultatet, som var rapportert inn til hovedkontoret på Bryne. 

Knut Nesse, som ble fast som konsernsjef i AKVA group i desember, gikk etter børsmeldingen ut i Dagens Næringsliv og sa at regnskapsbruddet skyldtes «inkompetanse hos en nyansatt». Denne personen er ifølge Nesse ikke lenger ansatt i selskapet. Også overfor Intrafish uttalte Nesse at hendelsen var knyttet til inkompetanse hos økonomiansvarlig.

iLaks har spurt Nesse en rekke spørsmål via e-post, inkludert hvor lenge den ansatte hadde jobbet i selskapet, og hva som konkret ble gjort feil da tap ikke ble rapportert inn.

– Detaljer rundt årsaken til at feilen oppstod er interne forhold som vi ikke har anledning til å kommentere ytterligere, svarer Nesse i e-posten.

Feilen skal ha blitt oppdaget etter 20. januar da det ble sendt ut en børsmelding med en profit warning fra bryneselskapet. Ifølge Nesse var det selskapets interne kontroll- og revisjonsrutiner, som avdekket den alvorlige regnskapsfeilen.

– Dette ble snarlig varslet til markedet etter at kontrollen var avsluttet og alle tall var kvalitetssikret, skriver Nesse.

Vi har også spurt Nesse om hvorfor ledelsen ikke tidligere oppdaget feilrapporteringen, men dette har vi ikke fått svar på.

Nesse er likevel klar på at selskapet er glad for at interne kontrollrutiner fungerer, men varsler nå ytterligere grep for å hindre at noe liknende skjer igjen.

– Selv om vi anser dette for et spesielt tilfelle, kan vi alltid lære og bli bedre. Det er årsaken til at vi har besluttet å leie inn ekstern hjelp for å gjennomføre en kompetanseevaluering i selskapet. Vi har store vekstambisjoner og skal være den beste partner for våre kunder. Kompetanseevalueringen vil hjelpe oss med å identifisere hvilke fagområder og funksjoner vi skal styrke for å innfri våre ambisjoner, avslutter Nesse.

AKVA group legger fram resultatet for fjerde kvartal 2019 førstkommende fredag.