Det er to uker siden sist. I dag kommer en ny profit warning fra AKVA group

Nyheter
962

100 millioner kroner i tap etter alvorlige brudd i Danmark.

20. januar leverte bryneselskapet et negativt resultatvarsel med et tapsanslag på 20-30 millioner kroner. Idag ramler det enda flere skjeletter ut av skapet.

Under sluttføringen av årsregnskapet for AKVA groups to danske selskaper for landbasert oppdrett, har det blitt avdekket alvorlige brudd med selskapets rammeverk for prosjektoppfølging og -rapportering. Betydelige tap har ikke blitt reflektert i resultatregnskapene før de har blitt rapportert til hovedkontoret på Bryne. Dette har i sin tur gitt overdrevent gode resultater, skriver selskapet i en børsmelding.

Konsekvensene er tilleggstap på rundt 70 millioner kroner. Etter dette er EBIT for fjerde kvartal 2019 forventet å være «under minus 100 millioner kroner», og for året som helhet en EBIT rundt 60 millioner kroner.

«Tapet i fjerde kvartal er betydelig, men AKVA group har fortsatt en solid finansiell posisjon, med funn finansiering, fornuftig gjeldsgrad, solid egenkapital, tilgjengelig likviditet og strategisk langsiktige eiere,» bedyrer AKVA group.

«De underliggende årsakene til tapene skyldes blant annet kostnadsoverskridelser i prosjekter. En ekstern gjennomgang er satt i gang for å evaluere og identifisere mangler i kompetanse, og deretter styrke organisasjonen. Videre har en vurdering blitt gjennomført for å sammenligne ordreboken med hensyn til marginforventninger. Konklusjonen er at det er rimelig å anta normale marginer i prosjektene for tiden i ordreboken, som inkluderer blant annet større ordrer for RAS-fasiliteter i Norge og internasjonalt,» skriver selskapet videre.