Profit warning fra AKVA group

Nyheter
773

Forsinkelser på leveranser av landbaserte prosjekter senker Q4-tall.

Basert på en foreløpig vurdering av resultatene for fjerde kvartal i 2019 forventer AKVA group en negativ EBIT for perioden. Selskapets nåværende estimat er at EBIT vil være negativ i området 25-30 millioner kroner, og at EBIT-margin vil være i området på minus 4-5 prosent prosent, skriver selskapet i en børsmelding mandag formiddag.

Dette innebærer en helårs EBIT på 136 til 141 millioner krpner mot 130 millioner kroner i 2018.

De foreløpige inntektene i kvartalet var spesielt lavere enn forventet innen det landbaserte segmentet, noe som forårsaker reduksjon i EBIT. Reduksjonen var hovedsakelig forårsaket av forsinkelser i prosjekter.

Andre elementer som har bidratt til underskudd på EBIT i fjerde kvartal er:

i. Garanterte kostnader relatert til visse leveranser av fôrflåter og nøter
ii. Avsetninger for misligholdt gjeld og garantikostnader knyttet til spesifikke prosjekter
innenfor det landbaserte segmentet
iii. Reduserte marginforventninger for en rekke prosjekter, spesielt innen Nordic Cage Based segmentet

Den foreløpige EBIT for Egersund Net for hele året 2019 er i absolutte termer bedre enn (proforma) EBIT for 2018. Likevel, på grunn av garantikostnader og lave aktivitetsnivåer, er den foreløpige EBIT for Egersund Net i fjerde kvartal negativ, noe som representerer en betydelig forverring
sammenlignet med EBIT på 20 millioner kroner i fjerde kvartal 2018 (som var usedvanlig sterk, da Q4 er normalt lavsesong).

Aksjekursen i AKVA group faller 4,3 prosent i etterkant av det negative resultatvarselet.

Resultatene for fjerde kvartal 2019 vil bli presentert 14. februar.