Lakseslakteri sier opp 24 ansatte

Nyheter
4490

Salaks Slakteri måtte torsdag si opp 24 ansatte på slakteriet. Bakgrunnen for dette er råstoffmangel.

Det opplyser driftsleder Kurt Bendiktsen ved Salaks Slakteri i Salangen kommune i en pressemelding.

– Salaks har de siste to år vært utsatt for flere hendelser som har medført nedsatt produksjon, noe som har medført mangel på råstoff til slakteriet. Disse hendelser er algeoppblomstringen i mai 2019, et ras senere samme år som ødela deler av slakteriet, og påvirkning av ILA i produksjonsområdet, forklarer Bendiktsen.

Ifølge driftslederen er det gjennomført møte med NAV om situasjonen, og regelverket rundt dagpengerett er medvirkende til at oppsigelse blir gjennomført.

– Det har vært gjennomført personalmøte i forbindelse med situasjonen, og bedriften har informert om at alle ansatte vil bli tilbudt ny ansettelse så snart råstofftilgangen bedrer seg i løpet av våren 2021, avslutter Bendiktsen.