Salaks har fått adgang til jordskredrammet slakteri: – Alt er reparerbart

Nyheter
1236

– Selve fabrikken er ikke skadet i det hele tatt. Det er verkstedet, en del av kjølemaskineriet og ensilasjeanlegget raset har gått ut over, sier daglig leder i Salaks, Odd Bekkeli.

Først ble oppdretteren rammet av alger, og lørdag ble deler av Salaks sitt slakteri i Rotvika i Salangen tatt av jordskred. Onsdag fikk ledelsen endelig adgang til slakteribygningen.

– Vi har fått satt på lys og varme og er stort sett inne og har fått adgang. I så måte er vi operative, men det er fortsatt store skader på den delen som ble rammet av raset, sier Bekkeli til iLaks.

– Selve fabrikken er ikke skadet i det hele tatt. Det som er skadet er verksteddelen og en del av kjølemaskineriet er knust. Ensilasjeanlegget må også bygges opp igjen, det er kanskje det største arbeidet, og den må vi ha oppe og gå, legger han til.

Ute av drift noen måneder
Onsdag formiddag jobbet fremdeles NVE og geologer på stedet for å vurdere situasjonen videre. I de delene av bygget som er hardest rammet av raset, får Salaks fremdeles ikke slippe til.

– Vi venter bare på å få lov å slippe, vi får nok et svar iløpet av uka, sier Bekkeli.

Deretter er det mye opprydding og gjennoppbygging som venter oppdretteren.

– Først og fremst så må vi få tilgang. Så tar det noe tid for oss å rydde opp, vi er nok ute av drift i noen måneder. Alt er reparerbart, og det som er mest skadet kan nok bygges opp en annen plass, sier Bekkeli.

Mer normalt i sjøen
Algeoppblomstringen i nord har rammet Salaks hardt med en dødelighet opp mot 50 prosent i de hardest berørte lokalitetene. Bekkeli forteller at de nylig har satt ut ny smolt, i henhold til planen.

– Vi er på vei over i en mer normal situasjon nå. Vi har ikke sett noe mer til algene, sier han.

Hvordan det blir med slakting fremover er foreløpig uavklart.

– Vi har noe fisk som må slaktes snart. Hvis vi ikke er operative tidsnok har vi noen alternativer. Det er muligheter til å få slaktet andre plasser, avslutter Bekkeli.