Salaks har mistet flere hundre tusen fisk på grunn av algene

Nyheter
1559

Algeoppblomstringen har hatt dødelighet opp mot 50 prosent hos Salaks.

Mens algeoppblomstringen fremdeles er pågående i Ofotfjorden, og oppdrettsselskapene har startet vanntestingsprogram der, ser det ut til å ha roet seg ned i Andfjorden, hvor Salaks har sine lokaliteter.

– For vår del er det stabilt, og har vært stabilt siden lørdag. Siden da har det vært minimalt med dødelighet. Det verste er kanskje over for vår del, men man vet aldri, det kan komme tilbake igjen, sier driftssjef Terje Bertheussen i Salaks til iLaks.

Hvor store tapene etter algeoppblomstringen i Ofotfjorden og Andfjorden blir, er foreløpig uklart, men det er klart at betydelige kvantum laks har gått tapt.

Salaks på sin side kan melde om dødelighet mellom 30 og 50 prosent. Med algeangrep på opp mot 900.000 laks, satt ut i ni merder fordelt over to lokaliteter, blir det et stort antall også for Salaks.

Vil forsøke å ta igjen tapt biomasse
– For vår del er det kun fisk som har vært satt ut i vår, fra mars til og med mai, som er berørt. Så det blir ikke store volumet selv om det blir store antall. Det er noen hundre tusen som er gått med, sier Bertheussen.

Han sier at laksen i de merdene som var utsatt for algeoppblomstringen var et sted mellom 250 og 300 gram.

– Noe av den tapte biomassen kan vi ta igjen med å la fisken vokse seg større, sier driftssjefen.

Har forsøkt fôring
– Vi har mer fisk som er klar til å settes ut. Den skulle helst vært ute i forrige uke, men vi ønsker å holde den en stund for å se an utviklingen i sjøen. Men den må ut, og vi har ikke noe alternativ plass å sette den ut heller, sier Bertheussen.

Han forteller at de mandag forsøkte å fôre den gjenværende fisken i merdene.

– Det var ikke noen kjempeapetitt hos fisken for å si det sånn.

Bertheussen forteller at om algene skulle returnere til Andfjorden har Salaks kapasitet til å ta unna det som eventuelt måtte komme av ny dødelighet.

– I mellomtiden har vi brukt betydelig kapasitet til å hjelpe naboanleggene våre, avslutter han.