Lakselobbyist i habilitetskonflikt

Nyheter
1049

Før Hordaland Fylkesting skulle diskutere og vedta en plan som legger klare føringer for blant annet oppdrettsnæringen, fikk Kjetil Hestad (Ap) beskjed av sine egne partifeller om å få sjekket ut sin habilitet.

Selv følte Hestad at han ikke var inhabil, fortalte han fra talerstolen i fylkestinget.

Det skriver Bergensavisen.

Dobbeltroller
Fylkets juridiske ekspert på området, Bertil Søfteland, mente at Hestad «klart bør fratre saksbehandlingen, som inhabil».

Hestad var med i styringsgruppen for det første utkastet til planen da han var Tysnes-ordfører frem til valget i 2015. Han fikk da ikke fortsette som ordfører, men har hele tiden vært innvalgt på fylkestinget.

I perioden etter valgnederlaget har han jobbet som samfunnskontakt for oppdrettsselskapene Lingalaks og Tombre Gruppen.

Tillit
Formålet med habilitetslovgivningen er å sikre at det tas korrekte avgjørelser, og at tilliten til de som fatter avgjørelser opprettholdes.

Da saken skulle opp til votering var det motstanderne av planen, nemlig Høyre, FrP, deler av Sp og KrF, som mente at Hestad ikke var inhabil. Med en stemmes overvekt kjente de Hestad habil. Hestads eget parti, Ap, mente han var inhabil.

Hestad ønsker ikke å kommentere saken overfor BA.