Laksefjord-brannen er ferdig etterforsket

Nyheter
911

Nesten 17 måneder etter at det oppstod en brann på smoltanlegget til Lerøy-eide Laksefjord i Lebesby kommune i Finnmark, er saken ferdig etterforsket. 

Det opplyser Finnmark politidistrikt til iLaks.

– Saken er ferdig etterforsket, og vil bli oversendt til statsadvokatene for påtaleavgjørelse. Politiet kan ikke kommentere saken før den er endelig påtaleavgjort, heter det i en melding fra presseavdelingen hos Finnmark politidistrikt. 

Brannen kostet en mann fra Trøndelag livet. Han var på arbeidsoppdrag i anlegget på vegne av Namdal Plast da brannen oppstod.

Det er ennå ikke klart når saken sendes over for påtaleavgjørelse, og eventuelt blir besluttet. 

– Når den er besluttet, går det ut forkynnelse til de berørte. Så etter det kan vi gi ut opplysninger, opplyser presseavdelingen.

Arbeidstilsynet har tidligere uttalt til iLaks at deres primære rolle og oppgave i denne typen saker er først og fremst å forebygge at slike hendelser kan skje på nytt.

– Som fagmyndighet gir vi i tillegg tilrådning til politiet sin håndtering av saken. Ut over dette kan jeg ikke kommentere hva som er årsaken til de ulykkene som vi følger opp, sa seksjonsleder Marit Torsvik i Arbeidstilsynet til iLaks i april.

Under kvartalspresentasjonen i februar opplyste konsernsjef i Lerøy Seafood Group, Henning Beltestad, at det pågikk siste del av en tre-trinns utbygging, som gir Laksefjord-anlegget en kapasitet på 4.500 tonn biomasseproduksjon. Denne utbyggingen forventes å være ferdigstilt i desember i år.