14 måneder siden Laksefjord-brannen: Dette er status i saken

Nyheter
945

Politiet venter på Arbeidstilsynets rapporter etter brannen.

27. januar 2019 var det en brann ved smoltanlegget til Lerøy-eide Laksefjord i Lebesby kommune i Finnmark. En mann ansatt i Namdal Plast var på arbeidsoppdrag i anlegget da brannen oppstod, og ble senere funnet omkommet. I en børsmelding etter brannen uttrykte Lerøy medfølelse overfor mannens pårørende.

Under kvartalspresentasjonen i februar opplyste konsernsjef i Lerøy Seafood Group, Henning Beltestad, at det pågikk siste del av en tre-trinns utbygging, som gir Laksefjord-anlegget en kapasitet på 4.500 tonn biomasseproduksjon. Denne utbyggingen forventes å være ferdigstilt i desember i år.

I desember skrev NRK at politiet så langt ikke hadde klart å finne ut årsaken til brannen. Påtaleansvarlig i saken, Marit Valan i Finnmark politidistrikt, ba 25. februar om å få tilsendt dokumentene i forbindelse med Arbeidstilsynets tilsyn med Laksefjord og Namdal Plast. Der ba hun også om tilbakemelding på om tilsynene i saken var avsluttet, og om det var avdekket noen straffbare forhold i denne sammenheng.

Valan opplyser til iLaks via kommunikasjonsavdelingen at politiet fortsatt venter på rapportene etter tilsynene, og at det forventes et svar etter påske.

– Så saken er ikke ferdig avgjort, skriver politiadvokat Valan i en e-post.

Tilsynskrav
Seksjonsleder Marit Torsvik i Arbeidstilsynet bekrefter overfor iLaks at de gjennomførte tilsyn med Laksefjord og Namdal Plast 31. januar i fjor. Hun sier også at de har mottatt anmodningen om opplysninger fra politiet.

– Denne forespørselen ligger til behandling hos en av våre jurister. Alle våre ansatte sitter på hjemmekontor, men jeg regner likevel ikke med at det vil by på noe særlig problem å få denne henvendelsen behandlet, skriver Torsvik i en e-post.

Hun skriver videre at etter tilsynet ved Laksefjord har de gitt krav om at virksomheten må dokumentere sin avviksbehandling av hendelsen.

– Laksefjord har besvart dette kravet og den videre oppfølgingen av dette tilsynet er avsluttet, skriver Torsvik.

Om tilsynet på Namdal Plast skriver hun følgende:

– I etterkant av dette tilsynet har vi gitt pålegg om kartlegging og risikovurdering, samt tiltak for å hindre at denne typen hendelser kan skje på nytt. Dette pålegget er nå lukket. I tillegg har vi stilt krav om at virksomheten må dokumentere sine rutiner for internkontroll.

Det siste kravet hadde Namdal Plast frist til 31. mars med å besvare.

Kan ikke kommentere årsak
iLaks har vært i kontakt med Namdal Plast vedrørende dette kravet. Thomas Storaunet er utleid fra eget firma som konsulent til Namdal Plast, og han sier kravet vil bli fulgt opp.

– Vi har nå i fem måneder brukt og utviklet et nytt digitalt HMS-basert system, som samtidig er tilpasset kravene i forbindelse med med at vi jobber med og bli sertifisert i henhold til NS9416. Vi har også tilpasset våre SJA (sikker jobb analyse) etter denne ulykken, og vi ser og hører rundt om på oppdrettsanleggene vi jobber på, at det er ikke bare vi som har satt hovedfokus på dette. Særlig da med tanke sikkerhetstiltak ved bruk av oksygen, som vi har igangsatt før vi starter jobb på slike anlegg. Vi har utviklet våre egne sikkerhetsrutiner i forbindelse med oppstart av arbeider, blant annet skjerpende fokus på brannsikkerhet og rømmingmuligheter. Vi kobler også bort oksygenslange fysisk inn til avdelinger, ikke bare nok og stenge en ventil da denne også kan ha funksjonsvikt, forklarer Storaunet i e-posten.

Torsvik i Arbeidstilsynet understreker at deres primære rolle og oppgave i denne typen saker er først og fremst å forebygge at slike hendelser kan skje på nytt.

– Som fagmyndighet gir vi i tillegg tilrådning til politiet sin håndtering av saken. Ut over dette kan jeg ikke kommentere hva som er årsaken til de ulykkene som vi følger opp, sier hun.