Lakseauksjonen utsatt

Nyheter
1114

På grunn av koronapandemien har Nærings- og fiskeridepartementet besluttet å utsette auksjon av nye laksetillatelser til over sommeren, og planlagt oppstart er nå 18. august.

– Det har vært et sterkt ønske fra enkelte i næringen om at auksjonen bør utsettes, og det har vi valgt å lytte til, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Regjeringen har åpnet for at næringen kan vokse med til sammen seks prosent i produksjonsområder der dette er miljømessig forsvarlig. Veksten blir tildelt i to omganger, først en del til fastpris og deretter resten gjennom auksjon.

Fristen for å søke om vekst til fastpris gikk ut 25. februar. Foreløpige tall fra Fiskeridirektoratet viser at det var god oppslutning blant oppdrettsselskapene. Til sammen er det mottatt søknader fra om lag 50 selskaper. Blant annet har Cermaq og Bolaks kjøpt vekst. Norway Royal Salmon har også kjøpt vekst for sin offshore-merd.

Søkerne har ifølge departementet betalt inn nærmere 800 millioner kroner for over 5.000 tonn økt produksjon. Det er over 95 prosent av det som var tilgjengelig, og prisen per tonn var 156.000 kroner.

Mandag åpnes det for registrering til auksjonen av nye laksetillatelser. Den veksten som ikke blir kjøpt til fastpris, vil bli solgt på auksjon.

– Interessen vi har sett til nå viser en næring med stor fremtidstro og ambisjoner. Når vi nå har fastsatt en forskrift for auksjon av nye tillatelser vil det bli nye muligheter for vekst, sier fiskeri- og sjømatministeren.