Cermaq kjøpte vekst for 45,5 millioner kroner i Vest-Finnmark

Nyheter
433

Den japanskeide oppdretteren har fått vedtak om økt produksjonskapasitet på eksisterende tillatelser for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret i produksjonsområde 12, Vest-Finnmark.

Oppdrettsselskapet søkte om vekst i februar, og har nå fått svar fra Troms og Finnmark fylkeskommune om at de har fått tildelt en prosent økt produksjonskapasitet for tillatelsene i Vest-Finnmark. Dette tilsvarer 292 tonn MTB (maksimalt tillatt biomasse).

Cermaq har betalt 45.522.000 kroner for veksten, ifølge et dokument iLaks har fått innsyn i.

Produksjonsområde 12 fikk grønt lys da de nye trafikklysene ble presentert i februar.

Trafikklyssystemet skal sørge for forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Fargen settes ut fra hvordan lakselusa påvirker villaksen i området, og avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse, eller om de får sin produksjonskapasitet redusert.

Havbruksnæringen kan vokse seks prosent i grønne produksjonsområder. Veksten blir tildelt i to omganger, først en del til fastpris, og deretter resten gjennom auksjon.

Kommunikasjonssjef i Cermaq, Astrid Aam, opplyser til iLaks at de ikke ønsker å kommentere saken.