Norway Royal Salmon har kjøpt vekst for offshore-merden

Nyheter
1576

Første utsett av fisk i utviklingskonseptet Arctic Offshore Farming skal etter planen skje denne høsten.

I mars 2018 kapret Norway Royal Salmon (NRS) til sammen 7,68 utviklingstillatelser (5.990 tonn maksimal tillatt biomasse) for utvikling av Arctic Offshore Farming.

I et dokument, som iLaks har fått tilgang på, går det fram at NRS nå også har kjøpt vekst for sitt offshore oppdrettsanlegg, som skal plasseres på lokalitet Fellesholmen utenfor Kvaløya. Lokaliteten ligger i produksjonsområde 11, som i februar fikk grønt lys i trafikklyssystemet.

9,5 mill.
Totalt har selskapet betalt 9,5 millioner kroner for 61 tonn MTB (maksimalt tillatt biomasse). Det bekrefter konserndirektør for marked og forretningsutvikling i NRS, Klaus Hatlebrekke.

Klaus Hatlebrekke. FOTO: NRS

For tiden bygges stålmerden ved Fosen Yard Emden i Tyskland.

– Nå holder vi på å sette sammen seksjoner, male og sveise på utrustningsstål. Vi tar høyde for at det i alle utviklingsprosjekter kan inntreffe endringer i framdrift og tidsplan. I dette er også Covid-19 blitt en faktor alle må forholde seg til, og jobber fortsatt ut fra at Arctic Offshore er igangsatt til høsten, sier Hatlebrekke til iLaks.

Fikk ikke godkjent driftsplan
Norway Royal Salmon har for øvrig hatt problemer med å få godkjent driftsplanen 2020 for prosjektet. Mattilsynet har avslått om godkjenning fordi de mener hensynet til fiskehelse ikke er godt nok ivaretatt ved det planlagte utsettet av fisk. Tanken var at NRS skulle flytte fisk fra lokaliteten Trælvika i Senja kommune til lokaliteten Fellesholmen, som er en avstand på nærmere fem mil.

«Søknad om flytting av fisk fra lokalitet Trælvika til lokalitet Fellesholmen kan ikke godkjennes, da det vil innebære flytting mellom to brakkleggingsgrupper med liten eller ingen grad av smittekontakt. I tillegg vil flytting av fisk fra et ILA-overvåkningssone, der risikoen for smitte med ILA-virus ansees som høyere ved avsenderanlegget enn ved mottakeranleggene, ikke kunne aksepteres av hensyn til fiskehelsen», skriver Mattilsynet i sitt avslagsbrev til oppdretteren.

– Vi har dialog med Mattilsynet på driftsplan godkjenning, og ser at eksponert havbruk er noe nytt som kanskje ikke passer 100 prosent inn i dagens regler. Vårt klare inntrykk er at alle norske myndighetsorganer er opptatt at sjømatnæringen skal lykkes med innovasjon og nyskaping. Vi viderefører dialogen med Mattilsynet om flytting av fisk og regner med at dette ikke vil forsinke oppstarten, avslutter Hatlebrekke.