Kvarøy Fiskeoppdrett søker fire utviklingstillatelser

Nyheter
1828

Kvarøy Fiskeoppdrett produserer i dag laks i henhold til en av markedets strengeste miljø- og bærekraftstandard for Whole Foods marked, og er i tillegg rangert på Seafood Watch sine lister under betegnelsen «Good alternative» som det best rangerte selskapet med åpenmerd produksjon i verden. Basert på opparbeidet erfaring og kompetanse ønsker Kvarøy Fiskeoppdrett ytterligere å styrke miljøfokuset ved utvikling av konseptet Fish Farm Watch – en operasjonell sanntids miljø- og beredskapsplattform.

Fish Farm Watch baseres på en betydelig teknologioverføring fra ulike næringer: olje og gass, bergverksindustrien og maritim virksomhet. Dette gjelder innenfor områdene målesensorer, modeller, håndtering av store datamengder og etablering av digital plattform med tilhørende applikasjonsløsninger (app.), opplyser Kvarøy Fiskeoppdrett i en pressemelding onsdag morgen.

Utover teknologi, vil det også overføres og tilpasses anerkjente metoder for blant annet miljørisiko og beredskap og avansert tilstandsovervåking.

Se film med nærmere presentasjon av Fish Farm Watch HER