Kronprinsesse Victoria kom til Stavanger for å snakke havets sak

Nyheter
1028

Sveriges neste dronning vil redde havet. – Utfordringene er enorme, mener hun.

De siste årene har havbrukskonferansen Aquavision hatt tradisjon for å hente inn store profiler som ikke først og fremst er kjent for sjømat. Denne uken kom kronprinsesse Victoria av Sverige til Stavanger for å holde tale på arrangementet.

– Listen over hva havet gir oss, er lang. Blant annet mat, medisiner og energi. Dessverre er listen også lang over hva vi gir tilbake til havet, sa kronprinsessen til topplederne i Stavanger konserthus, og pekte på alt fra forurensing og plast til overforbruk av antibiotika.

– Utfordringene er enorme. Men det skjer ting som kan ta oss i riktig retning – der myndigheter, forskere og næringsliv jobber sammen, sa hun videre.

Kronprinsessen har engasjert seg i det svenske initiativet Seabos (Seafood Business for Ocean Stewardship), som samler forskere og sentrale næringsaktører for mer bærekraftig forvaltning av havene.

Det er pekt ut ti dominerende, globale selskaper innen fiske, oppdrett og fiskefôrproduksjon som kan påvirke utviklingen framover. Fire av selskapene er vestlige og seks asiatiske.

Knut Nesse.

Må rydde i egen bakgård
Knut Nesse er toppsjef for den nederlandske fôrgiganten Nutreco, som omsetter for 60 milliarder kroner årlig og eier Stavanger-selskapet Skretting. Det ble nylig kjent at han går av etter seks år som leder. 

Nesse er også styreleder for Seabos, der Nutreco er blant de ti deltakerne sammen med norske Marine Harvest.

– Vi som er store aktører i bransjen, kan bidra gjennom å sørge for at standarden heves. Vi kan slutte å kjøpe fra kunder som ikke driver etter ønsket standard, og vår stemme er så sterk at vi kan påvirke myndigheter. Bransjen må først rydde i egen bakgård for å sikre en god utvikling, sier Nesse.

Bransje med problemer
Havbruksnæringen blir kritisert fra ulike hold. Lakselus og antibiotika er to temaer som går igjen. Nesse vedgår at næringen har utfordringer.

– Det er fortsatt rom for forbedring. Derfor bør vi i ren egeninteresse engasjere oss i initiativer som Seabos. Næringen må være bærekraftig for å ha en framtid, sier Nesse.

Han peker likevel på at det er betydelige forskjeller mellom ulike regioner.

– I Norge har vi fortsatt noen utfordringer, spesielt knyttet til lakselus. Likevel ligger vi langt foran resten av verden på mange områder. Derfor har Seabos også en viktig funksjon som brobygger.

Han viser til fire punkter som er spesielt vektlagt:

  • Redusere ulovlig fiske og overfiske
  • Bli kvitt moderne slaveri og uholdbare arbeidsforhold
  • Bruke nye og bedre råvarer i fiskefôr
  • Redusere antibiotikabruken

Kongelig påvirkning i Asia
Nutreco-toppen har latt seg imponere av kronprinsesse Vicorias bidrag.

– Hun har satt seg grundig inn i detaljer og deltar på møtene fra morgen til kveld, sier han.

– Men gir hennes deltagelse konkrete resultater?

– Ja, det mener jeg. Vi får mer oppmerksomhet og høyere fart. Kronprinsessen gjør at vi lettere får gjennomslag. Det gjelder spesielt i Asia, der kongelige har veldig høy status. Uten hennes bidrag ville vi trolig ikke fått med de asiatiske toppsjefene på dette, sier Nesse.