Kreativt krysseierskap sikrer Aquaship full kontroll i chilenske brønnbåtrederier

Nyheter
1486

Slik kan kristiansundrederiet frakte fisk uten å gi fra seg eierkontroll i sine chilenske datterselskaper.

I henhold til chilensk lovgivning er det ikke anledning for utlendinger å kontrollere eierskap over rederier som driver frakt langs kysten i landet. Det hindrer imidlertid ikke norske brønnbåtkjemper å utøve kontrollerende eierskap i flere rederier i Chile.

Les også: Her er mannen som skal ha kjøpt eierkontroll over fem Sølvtrans-båter – for kun 130.000 dollar

Kristiansundrederiet Aquaship, som driver en flåte på totalt 28 fartøyer, har via krysseierskap full kontroll med sine datterselskaper i Chile.

Dette har gitt næring til protester fra konkurrerende aktører.

Ikke oppfylt
Det chilenske brønnbåtrederiet Naviera Orca, 22 prosent eid av Rostein-eier Odd Einar Sandøy, har engasjert det norske advokatfirmaet Selmer til å se nærmere på eierarrangementet. Selmer mener Aquaship-konsernet (tidligere kjent under navnet Gripship) omgår den chilenske eierskapslovgivningen på dette viset.

Les også: Norske brønnbåtrivaler spiller høyt i Chile

«Grip Patagona», tidlgiere «Christina», seiler for Aquaship i Chile.

«Basert på vår gjennomgang har Gripship Chile ikke oppfylt lovkravet for å kunne operere fartøyene i Chile i samsvar med det lokale eierkravet, ettersom aksjene i Gripship Chile var direkte eller indirekte 74% eller 100% eid av den norske enheten Gripship AS i hele perioden. Lovkravet om et majoritetseierskap ble dermed ikke oppfylt i alle år under vår undersøkelse, 2012-2017.»

Betydelig fortjeneste
En KPMG-rapport bekrefter at «Gripship Chile var direkte eller indirekte 74% eller 100% eid av Gripship Service for hele perioden 2012-2017, i samsvar med revidert offisielt selskapsregnskap for Gripship Service.»

«Våre analyser viser videre at Gripship Service har oppnådd betydelig fortjeneste fra utførte operasjoner i Gripship Chile. Basert på reviderte og offisielle norske årsregnskap var totalresultatet etter skatt MNOK 40,5 i perioden 2012-2017.»
 
Basert på Selmers gjennomgang av de reviderte regnskapene til Gripship Service, har «Gripship Chile vært 100% eid av Gripship Service i perioden 2012 til 2015. I 2016 kjøpte Inversiones Austral SpA 51% av aksjer i Gripship Chile fra Gripship Service. Dermed ble Gripship Services aksjepost redusert til 49% i 2016. Gripship AS eier imidlertid 49% av aksjene i Inversiones Austral SpA. Dermed eier Gripship AS Gripship Chile 24% indirekte og har en total eierandel på 74% i Gripship Chile,» heter det videre i rapporten.

Ifølge Selmer har Aquaship også sikret seg på annet vis: 

«Gripship-gruppen har en opsjon på å kjøpe aksjer i Inversjoner Austral SpA som øker konsernets stemmerett/eierandel og gir konsernet kontroll over Gripship Chile. Gripship Chile SA, Santiago endret navn til Gripship SpA, Puerto Montt, Chile i 2016.»

Eneste virksomhet
Aquaships årsrapport for 2019 utdyper hvordan aktiviteten og krysseierskapet i Chile er organisert.

Sverre Taknes er administrerende direktør i Aquaship. Foto: Aquaship

«Datterselskapet GripShip AS eier 49% av aksjene i Naviera Beagle SpA, Naviera Kaweskar SpA, og Inversiones Austral SpA som er lokalisert i Purto Montt, Chile. Naviera Beagle SpA og Naviera Keweskar SpA driver brønnbåtvirksomhet. Eneste virksomhet i Inversiones Austral SpA er å eie 51% av aksjene i GripShip SpA, Puerto Montt, som driver brønnbåtvirksomhet i Chile. De øvrige 49% av aksjene i GripShip SpA eies av GripShip Service AS som eies 100% av Grip Ship AS», heter det i notene i årsrapporten.

Administrerende direktør Sverre Taknes i Aquaship mener selskapet har sitt på det tørre i Chile. Han avviser påstandene i Selmer-rapporten.

– AquaShip AS oppfyller kravene til chilensk eierskapslovgivning, noe vi alltid har fulgt og gjort. Tilsendte rapporter bærer preg av å ha blitt utarbeidet med bakgrunn i tilgjengelig norsk informasjon om selskapet og kommentarene fremstår som delvis feil/mangelfulle i forhold til vår tidligere og nåværende eierskapssituasjon i Chile, skriver han i en epost til iLaks.

Ignorert
Advokat Álvaro Jana Linetzky, som representerer den chilenske fagbevegelsen Armasur, er blant dem som har engasjert seg i denne saken.

«Chilenske navigasjonslover, som det er tilfelle i Norge og nesten alle land i resten av verden, begrenser utenlandsk eierskap for fartøy som opererer i kystfarvann. Flere norske selskaper, nemlig Sølvtrans og Gripship (Aquaship), har åpent ignorert disse lovene,» skriver han i en epost til iLaks.

«Sølvtrans Chile og GripShip Chile registrerte for noen år siden (2012) fartøyene sine som «spesialskip», en kategori som bare tillot transport av egen fisk, vel vitende om at de ikke hadde fisk i Chile. Årsaken var at mer enn 51% av aksjene formelt tilhørte de norske holdingselskaper Sølvtrans AS og GripShip Services AS. Konsekvensen var at DIRECTEMAR registrerte fartøyene med uttrykkelig forbud mot transport av fisk fra tredjepart. Til tross for forbudet har begge selskapene permanent inngått kommersielle kontrakter for å transportere levende fisk fra lakseselskaper. Med andre ord overtrådte de permanent chilenske navigasjonslover og forbudet mot deres kommersielle virksomhet, og derfor ulovlig å tilby brønnbåttjenester og åpenbart konkurrerer med andre behørig autoriserte brønnbåtbedrifter med kunstige eller vilkårlige konkurransefortrinn,» skriver han videre.

Taknes ønsker ikke å kommentere dette utspillet.

– Nei, det får stå for deres regning, sier han.

Sølvtrans’ administrerende direktør Roger Halsebakk ønsker ikke å kommentere problemstillinger knyttet til eget rederis eierskap og aktivitet i Chile, da sakskomplekset for tiden er under behandling i flere pågående rettsaker i landet.