Her er mannen som skal ha kjøpt eierkontroll over fem Sølvtrans-båter – for kun 130.000 dollar

Nyheter
6427

Har Victor Vargas Vega gjort et historisk kupp i brønnbåtmarkedet?

Sølvtrans’ virksomhet i Chile er kommet i søkelyset til landets myndigheter. Sakens kjerne er hvor mye den norske brønnbåtkjempen faktisk eier av datterselskapet Sølvtrans Chile. Chile tillater nemlig ikke utenlandske eiere å kontrollere rederier som driver kystnær frakt i landet.

I en epost til iLaks bekrefter Sølvtrans’ gründer og konsernsjef Roger Halsebakk at Victor Vargas Vega eier 51 prosent av Sølvtrans Chile, selskapet Vargas Vega selv leder.

Halsebakk avstår imidlertid å svare på når aksjekjøpet ble gjort og hvilken pris Vargas Vega betalte for majoritetseierskapet i rederiet.

Dobbel bokføring?
Denne transaksjonen, og hva den innebærer, ettergås nå i chilenske rettsaler.

«I forsøk på å oppfylle de chilenske krav hevder Sølvtrans AS å ha solgt en kontrollerende eierandel på 51%, i deres chilenske datterselskap (Solvtrans Chile SA), til sin direktør Victor Vargas i et skjøte datert 21. januar 2015. Den påkrevde salgsprisen for 51% av selskapet er cirka 130.000 USD, og ​​det for et selskap som nå driver eiendeler som sannsynligvis er verdt rundt 60 millioner USD. En uttalelse under ed, av Victor Vargas, er videre blitt levert til det chilenske skipsregisteret for å bekrefte at Vargas eier 51%. Likevel viser det reviderte regnskapet til det norske morselskapet Sølvtrans AS, som det er sendt til de norske skattemyndighetene, ingen oversikt over dette salget, og rapporterer at Sølvtrans AS eier 99% av det chilenske datterselskapet. Dette ser veldig ut som dobbel bokføring, og det er også vanskelig å tro at noen vil selge eiendeler for 5 cent på dollaren,» skriver Christian Fuenzalida Tapia, direktør i det chilenske kommunikasjonsselskapet Audentia, i en epost til iLaks.

Den 19 år gamle brønnbåten «Ronia Austral» er en del av Sølvtrans Chiles flåte. Foto: Sølvtrans

Relatert
Sølvtrans Chile eier og driver i dag fem brønnbåter, så verdianslaget på 60 millioner dollar er trolig nokså konservativt.

Sølvtrans Chiles administrerende direktør og angivelige storeier, Victor Vargas Vega, ønsker ikke å utdype aksjekjøpet, verken når det var gjort eller hva det kostet ham.

– Situasjonen for øyeblikket er den at det fortsatt pågår rettsaker, så jeg kan ikke kommentere spørsmålene, siden disse er relatert til det samme. Ha en fin dag, sier han kort til iLaks.

Les også: Norske brønnbåtrivaler spiller høyt i Chile

Advokatfirmaet Selmer har blitt engasjert av det chilenske brønnbåtrederiet Naviera Orca, som er deleid av den norske brønnbåtreder og Rostein-sjef Odd Einar Sandøy, for å gjøre en såkalt «ownership assessment» av Sølvtrans Chile. Her fremgår det at Sølvtrans Chile i perioden 2008-2017 var 99 eller 100 prosent eid av Sølvtrans AS – i hele perioden.

KPMG har utført en såkalt «second opinion», gjengitt i en 212 sider lang rapport iLaks har fått tilgang på. Her bekreftes konklusjonen til Selmer.

Kjennelse
Det springende punktet i granskingsrapporten fra advokatfirmaet er et utdrag fra Sølvtrans egen årsrapport for 2017, der det i notene fremgår at Sølvtrans Chile er et 99 prosent eid datterselskap av Sølvtrans.

Roger Halsebakk er blitt forelagt denne informasjonen uten å ha kommet med noen kommentarer eller innsigelser.

En kjennelse i de pågående rettsakene vil trolig også ha innflytelse på et annet norsk brønnbåtrederi med drift i Chile, nemlig Aquaship, tidligere kjent under selskapsnavnet GripShip.

Sverre Kristian Taknes, konsernsjef i kristiansundrederiet Aquaship, har ikke returnert iLaks’ henvendelser i denne saken.