Kostbar månelanding for landbasert laks

Kommentarer
6266

Fortsatt langt unna plussresultat.

– We choose to go to the moon in this decade, sa president John F. Kennedy, – Not because they are easy, but because they are hard.

En annen aktør som har ambisjoner om noe av en månelanding er Atlantic Sapphire, firmaet som tar sikte på å bli verdens klart største oppdretter av laks på land.

Verdens største
Miamiselskapet hentet nylig inn totalt 130 millioner dollar, i gjeld og egenkapital, til å finansiere første byggetrinn av et oppdrettsanlegg plassert i tropiske Florida.

Forretningsideen er å produsere laksen på land til marginalt høyere produksjonskostnad enn laks fra åpne sjøanlegg i Europa eller Chile, for så å «arbitrere» på kostnadsfortrinnet ved å ikke trenge å betale flyfrakt for å bringe fisken til USA-markedet.

Risiko
Men det er ikke uten risiko.

Syv dager etter kapitalinnhentingen, fikk Langsand Laks, Atlantic Sapphires heleide danske utstillingsvindu og testlaboratorium, et kraftig tilbakeslag. I løpet av én dag døde en fjerdedel av selskapets årsproduksjon på totalt 1.000 tonn laks. Årsaken er foreløpig ukjent.

Det var iLaks som først omtalte fiskedøden som har fått stor medieoppmerksomhet i Danmark.

Langsand Laks, som markedsfører seg som produsent av verdens mest bærekraftige laks, har lenge slitt økonomisk. De tre siste regnskapsår har selskapet tapt 37 millioner danske kroner. De er slett ikke alene om det. I samme perioden har konkurrenten Danish Salmon tapt 55,2 millioner danske kroner.

I front
Den danske duoen ligger helt i front på utvikling av kommersielt oppdrett av laks på land, og viser med dette at de begge er et godt stykke unna å gjøre butikk på virksomheten.

For tapene har blitt bokført i løpet av historiens beste laksemarked. I en tid med «normaliserte» laksepriser ville underskuddene vært atskillig tyngre å bære.

Forrige ukes massedød understreker igjen at denne produksjonsformen fortsatt er venture-preget og langt unna ordinær forretningsdrift.

A small step for man
Selv om Kennedy selv ikke fikk oppleve det, maktet amerikanerne å lande på månen ved utgangen av 1960-tallet – syv år etter hans berømte tale på Rice University i Houston.

Det er ikke usannsynlig at både danskene og andre etterhvert vil lykkes med å oppnå lønnsomhet på oppdrett av matfisk av laks på land. Men hold ikke pusten når du venter på det.