Finansiering på plass for Atlantic Sapphire – on to the next one?

Nyheter
2735

Etter å ha skaffet 130 millioner dollar til landbasert oppdrettsanlegg i USA, antyder konsernsjef og gründer Johan E. Andreassen i Atlantic Sapphire at han allerede ser mot nye landområder.

For mindre enn to uker skrev iLaks at Atlantic Sapphire jaktet kapital til gigantanlegget i Florida. 

Nå er pengene på plass ifølge selskapets egen Twitter-konto. Dermed kan prosjektet for alvor komme i gang, etter seks år med intensiv jobbing.

Har tro på Asia
Til den engelske nettavisen Undercurrentnews, avslører nå Johan E. Andreassen at han vurderer nye markeder.  

Ifølge han er Asia og Midtøsten potensielle regioner hvor landbaserte oppdrettsanlegg kan være levedyktig. Men han understreker at dette ikke er nedfelt i noen forretningsplan.

Andreassen bekrefter videre at han ikke har tro på tilsvarende prosjekt i Sør-Amerika eller Europa.

Lave kostnader knyttet til flyfrakt
Andreassen sier de ønsker å utvide aktiviteten i Danmark, men kaller det en marginal forretning, på grunn av nærhet til Norge.

Han mener at selv om Norge løser alle sine biologiske utfordringer i nær framtid, noe han ikke har tro på, så vil ikke den danske fasiliteten være like beskyttet som den i USA.

Han forklarer at anlegg i USA, Asia eller Midtøsten, har en kostnadsbesparelser ved å slippe flyfrakt.