Kontali Analyse kjøpes opp

Nyheter
1289

Arendals Fossekompani har signert en avtale om å kjøpe 71 prosent av aksjene i Kontali Analyse, og etablerer samtidig det nye vekstselskapet Alytic.

Det opplyser førstnevnte i en børsmelding fredag morgen.

– Vi er svært fornøyd med å få Arendals Fossekompani som majoritetsaksjonær i Kontali. AFKs digitale kompetanse og finansielle muskler vil bidra til en raskere digital transformasjon av Kontali, og styrke en allerede ledende posisjon innen havbruk og fiskeri, sier styreleder og gründer i Kontali, Lars Liabø.

– Kontali er et veldrevet selskap med sterke fagpersoner. I et globalt og stadig mer datadrevet marked er det viktig at Kontali videreutvikler teknologien for å kapitalisere på kompetansen i selskapet. Arendals Fossekompani er en perfekt match, med en dokumentert evne til å utvikle datadrevne selskaper gjennom en Software-as-a-Service (SaaS) forretningsmodell som muliggjør rask global vekst. Vi gjorde det samme med Volue, sier Morten Henriksen, konserndirektør i Arendals Fossekompani.

Analyse av store datamengder, avansert produktutvikling og et utvidet tilbud innen arter og geografiske områder, blir viktig for å ta ut potensialet i Kontali, ifølge børsmeldingen.

– Vi skal, i tillegg til å styrke vår dekning av verdens fiskeri og havbruk, bygge en ny datainfrastruktur for å styrke utviklingen av nye produkter, og for å tilby en sømløs integrasjon mot våre kunder. En SaaS forretningsmodell vil gi økte abonnementsinntekter og forventninger om en høyere vekstrate fremover, sier Thomas Aas, administrerende direktør i Kontali.

I børsmeldingen vises det til at fiskeri og havbruk domineres av lokale og regionale aktører.

«Mange små selskaper med unik domenekunnskap og ekspertise mangler nødvendige ressurser og kompetanse for å skalere virksomheten og bygge en digital plattform. Kontali rigges for å kunne konsolidere markedet, og det første steget er allerede tatt gjennom oppkjøpet av Seafood TIP i Nederland», heter det i meldingen.

«Arendals Fossekompanis kjøp av Kontali er del av en større strategisk satsing. AFK har nylig etablert Alytic, et selskap som i oppstarten er heleid av AFK, og som skal transformere et bredt spekter av datadrevne selskaper i ulike bransjer. Alytic bygger på Arendals Fossekompanis erfaringer fra utvikling av lignende virksomheter, og vil fungere som en ny vekstarena for AFK», står det videre.

Kontali er det første selskapet i Alytic-porteføljen, men flere selskaper vil følge etter, ifølge Morten Henriksen.

– Alytic skal investere i datadrevne virksomheter som kan utvikles og skaleres. Vi har allerede identifisert en rekke interessante selskaper med produkter som er relevante for globale markeder i spesifikke segmenter og bransjer, sier han.