Konsesjonsklipp til halvannen milliard kroner

Nyheter
1150

SalMar får klekkelig betalt for sin utvikling av den innovative havriggen «Ocean Farm 1».

I går morges ble det kjent at SalMar konverterer åtte utviklingskonsesjoner, knyttet til havriggen «Ocean Farm 1», til ordinære matfiskkonsesjoner. SalMar har betalt drøyt 11 millioner kroner per stykk for utviklingskonsesjonene.

Når de nå konverteres til fritt omsettelige matfiskkonsesjoner, jekkes verdiene kraftig opp. Markedsverdien for ordinære matfiskkonsesjoner for laks i Norge er idag henimot 200 millioner kroner – per stykk.

Konvertering
– Det skal i tråd med forskriften betales 11.046.400 kroner i vederlag per tillatelse for konvertering. Nevnte konvertering er ikke mulig uten at målekriteriene myndighetene har fastsatt for konverteringen er oppfylt. Det har dermed kostet cirka en milliard kroner i investeringer i tillegg til de 88,4 millioner kroner for å kunne konvertere, forklarer SalMars investor relations kontakt, Håkon Husby, til iLaks.

– Foruten vilkårene satt for konvertering i svaret på søknad om konvertering fra Fiskeridirektoratet, ligger det ingen øvrige restriksjoner på konsesjonene. SalMar skal bruke tillatelsene til å produsere fisk og utvikle en enda mer bærekraftig havbruksnæring på laksens betingelser, noe som denne ordningen har muliggjort, legger han til.

Halvannen milliard i gevinst
Så når SalMar har betalt 88,4 millioner kroner for sine åtte utviklingskonsesjoner, kan de nå verdsette disse til 1,6 milliarder kroner. Papirgevinsten blir følgelig 1,51 milliarder kroner.

Les også: Eide ser investeringer på flere hundre milliarder kroner i havrigger

Gevinsten blir uansett en teoretisk størrelse, da SalMar neppe har planer om å selge. Tvert i mot, selskapets ledelse har gjentatte ganger ivret for økt produksjonsvekst, ikke minst til havs. Og da trenger de flere konsesjoner.