Havfarmen kaster av seg: SalMar får konvertere åtte utviklingskonsesjoner til ordinære konsesjoner

Nyheter
1075

SalMars datterselskap Ocean Farming har fått konvertert sine åtte utviklingstillatelser til ordinære tillatelser for matfiskproduksjon. Dette kommer frem av brev 7. juli fra Fiskeridirektoratet.

Dette betyr at de åtte tillatelsene selskapet 26. februar 2016 fikk tilsagn om for realisering av sin havmerd «Ocean farm 1» nå kan inngå i selskapets ordinære produksjon innenfor rammen og reglene for maksimal tillatt biomasse (MTB).

Fiskeridirektoratet påpeker i sitt vedtak at Ocean Farming har levert fyldig og god dokumentasjon som viser at målkriteriene og dermed vilkårene for konvertering er oppfylt. Erfaringene som er høstet fra prosjektet er beskrevet og innrapportert til Fiskeridirektoratet, senest i form av en sluttrapport og en egen rapport om utviklingen av prosjektet første halvår 2020. Rapportene er offentlig tilgjengelig. På den måten kommer kunnskapen fra prosjektet hele havbruksnæringen til gode, som forutsatt i forskriftsbestemmelsene som regulerer ordningen.

– SalMar er stolt av at vi på denne måten har fullført et prosjekt som vi mener er banebrytende i arbeidet med å utvikle en stadig mer bærekraftig havbruksnæring. Bak prosjektet står et unikt tverrfaglig partnerskap mellom norske og utenlandske aktører med ledende ekspertise innen havbruk, offshore og relevant forskning. Ved realiseringen av dette prosjektet har SalMar bidratt til å oppfylle myndighetenes mål med utviklingstillatelsene om å løse viktige miljø- og arealutfordringer som næringen står overfor. SalMar har til nå brukt cirka en milliard kroner på å designe og utvikle «Ocean Farm 1», hvor over 50 prosent av dette har vært leveranser av tjenester og utstyr fra norske kompetansebedrifter. Havmerd-prosjektet hadde ikke latt seg realisere uten ordningen med utviklingstillatelser som regjeringen innførte i 2015, og som har hatt bred politisk oppslutning på Stortinget. Norske myndigheter har på denne måten sammen med næringen utløst teknologiske gjennombrudd som vil forsterke Norges posisjon som ledende i utstyrsteknologi som kan bidra til bærekraftig vekst i havbruksnæringen, kommenterer SalMars gründer og konsernsjef Gustav Witzøe.

– Konverteringen påvirker ikke driften av «Ocean Farm 1», som nå er i avsluttende del av andre produksjonssyklus. De positive erfaringene fra driften i de to første utsett vil legge grunnlaget for at «Ocean Farm 1» også fremover vil inngå som en viktig produksjonsenhet i SalMars samlede oppdrettsvirksomhet. SalMar har allerede satt i gang et prosjekt for nærmere vurdering av de økonomiske og tekniske forutsetningene for å bygge flere enheter av liknende design som «Ocean Farm 1» i mer eksponerte områder innenfor plan- og bygningslovens virkeområde. Våre erfaringer fra «Ocean Farm 1» underbygger SalMars sterke tro på havbasert oppdrett, sier Witzøe.