Konsesjon på plass: Ecofisk vil bygge Norges største landbaserte matfiskanlegg for laks i et gammelt steinbrudd

Nyheter
3711

Ecofisk har fått konsesjon for oppdrett av 40.000 tonn matfisk av laks i Espevik i Tysvær kommune i Rogaland.

Det bekrefter finansdirektør og styreleder Lars Erik Baustad i Ecofisk overfor iLaks.

– Konsesjonen kom på plass i dag, sier han.

Lars Erik Baustad. FOTO: Ecofisk

I utgangspunktet har selskapet fått konsesjon for å produsere matfisk, men det ligger også mulighet til å produsere settefisk i anlegget.

Vil starte bygging til neste år
iLaks omtalte søknaden først i oktober i fjor. Ecofisk disponerer gjennom en langsiktig leieavtale et planert industriområde på 300.000 kvadratmeter i Espevik i Rogaland hvor Amrock tidligere drev et steinbrudd. Området er ferdig regulert for akvakultur.

– Nå kan vi gå i gang, sier Baustad.

Planen er å bygge RAS-anlegget trinnvis, der første fase innebærer 5.000 tonn laks.

Baustad forteller at byggingen etter planen skal starte til neste år, og vare i to år.

Espevik Industriområde. FOTO: Fra søknad

Milliardinvestering
Men først gjenstår finansieringsbiten. Baustad ønsker ikke å gå ut med hvor mye som må investeres i første byggetrinn, eller totalt sett. Til sammenlikning koster anlegget til Salmon Evolution, som skal produsere 36.000 tonn laks årlig på land utenfor Indre Harøy i Hustadvika kommune, 3,2 milliarder kroner fullt utbygd. 

– Vi jobber med totale kostnader, men det blir investeringer i milliardklassen. Vi jobber med finansiering, sier Baustad. 

– Er noe av dette på plass?

– Nei, vi jobber med det, gjentar han.

I tillegg har selskapet arbeidet med å sette sammen lederteamet. Tidligere fiskeriminister i Syse-regjeringen, Svein Magnus Munkejord (H), har investert i selskapet (14,29 prosent) og sitter i styret. Munkejord, som var fiskeriminister fra 1989 til 1990, var også fiskerisjef og regiondirektør for Rogaland i Fiskeridirektoratet fra 1985 til 2004. 

– Han har dedikert livet sitt til fiskeriforvaltning, og blir absolutt sentral i arbeidet med Ecofisk, har Baustad tidligere uttalt til iLaks.

Skisse av hele det planlagte RAS anlegget slik som det framstår på søknadstidspunktet inntegnet i Espevik i Tysvær kommune. FOTO: Fra søknad