Tidligere fiskeriminister involvert i landbasert oppdrettsprosjekt i Rogaland – vil produsere 40.000 tonn laks i gammelt steinbrudd

Nyheter
3296

Ecofisk har søkt om konsesjon for nyetablering av et landbasert anlegg for oppdrett av laks i Espevik i Tysvær kommune i Rogaland. Med seg på laget har de fått tidligere fiskeriminister Svein Magnus Munkejord.

Ifølge søknaden, som iLaks har fått tilgang på, søkes det om tillatelse for en årsproduksjon på inntil 20 millioner settefisk av laks på 100 gram og 40.000 tonn laks fordelt på 20.000 tonn postsmolt og 20.000 tonn matfisk. Det søkes også om mulighet for å kunne variere produksjonen mellom 20 millioner postsmolt på 0,5-1 kilo, samt åtte millioner matfisk på fem kilo.

Ecofisk disponerer gjennom en langsiktig leieavtale et planert industriområde på 300.000 kvadratmeter, hvor Amrock tidligere drev et steinbrudd, og som nå er søkt omdisponert til akvakultur i en pågående reguleringsplanprosess.

Saken fortsetter under bildet.

Espevik Industriområde. FOTO: Fra søknad

Bygges trinnvis
«Det planlegges å etablere et moderne anlegg som dekker hele produksjonssyklusen fra rogn til matfisk. Det er planlagt at to settefiskanlegg kan dekke totalt behov i den videre produksjonen. Postsmolt og matfisk delen av  anlegget vil bestå av 8 hovedmoduler på 5000 tonn. Hver produksjonssyklus er inndelt i 9 avdelinger (4 i settefiskmodul og 5 i matfiskmodul) basert på kjent resirkuleringsteknologi (RAS-1) og med temperaturkontroll, gjenbruk av vann og mekanisk og biologisk behandling av vannet. Det skal tilsettes oksygen og fjernes partikler, CO2, nitrogen og fosfor gjennom ulike prosesser», heter det i søknaden fra selskapet.

«Driftsmessig, finansiell og biologisk risiko tilsier at fullt produksjonsnivå nødvendigvis må bygges opp over tid. Følgelig planlegger Ecofisk for en utbygging gjennom 8 moduler à 5000 MTs postsmolt og matfisk kapasitet», skriver selskapet videre.

Ifølge Ecofisk skal alt ferskvann som anlegget har behov for, dekkes med avsaltet sjøvann fra omtrent 80 meters dyp i Hervikfjorden.

Saken fortsetter under bildet

Skisse av hele anlegget. ILLUSTRASJON: Fra søknad

Har fått med seg tidligere fiskeriminister
Ifølge søknaden er Ecofisk et selskap som ble etablert i 2018. Bak selskapet står grunneierne av Espevik industriområde og erfarne industriutviklere. Disse skal ifølge selskapet ha høy biologisk, teknisk og RAS-driftskompetanse, samt god forståelse av verdikjeden for laks fra egg til marked.

Ifølge Proff.no har blant andre stavangerselskapet Baustad & Co, som leverer strategiske og investeringsrådgivningstjenester til de havbaserte næringene, aksjer i selskapet (14,29 prosent). Daglig leder i Baustad & Co, Lars Erik Baustad, er styreleder i Ecofisk.

Han sier til iLaks det er for tidlig å gå ut med med hva anlegget koster, og hvordan det eventuelt skal finansieres.

– Men vi skal jobbe med finansieringen det neste året. Det blir også mye strategisk jobbing, sier Baustad.

Også tidligere fiskeriminister i Syse-regjeringen, Svein Magnus Munkejord (H), har investert i selskapet (14,29 prosent). Munkejord, som var fiskeriminister fra 1989 til 1990, var også fiskerisjef og regiondirektør for Rogaland i Fiskeridirektoratet fra 1985 til 2004.

– Han har dedikert livet sitt til fiskeriforvaltning, og blir absolutt sentral i arbeidet med Ecofisk, avslutter Baustad.