Konkurs og fem direktører på to og et halvt år, men optimismen råder i selskapet: – Eierne er sultne på markedet for landbaserte og sjøbaserte oppdrettsanlegg

Nyheter
1659

ØPD i Bamble i Telemark forventer å omsette for mellom 225 og 250 millioner kroner i 2019, og litt over halvparten av salget er mot oppdrettsmarkedet.

I februar 2017 gikk ØPD Group konkurs med påfølgende store tap for blant andre DNB. Inn kom Arne Blystad, Ketil Gorm Stokstad og Kristian Gjertsen Lundquist, som hver ble sittende med nesten en tredel av aksjene i det refinansierte selskapet.

Deretter kom og gikk fire administrerende direktører – før Nils-Johan Tufte ble hentet tilbake til sjefsstolen sist sommer. Tufte var også administrerende direktør i selskapet fra 2006 til 2017.

– Vi startet med en tung ryggsekk av prosjekter som skulle fullføres etter konkursen. Driftsinntektene ble nesten halvert i 2017 til 110 millioner kroner, og underskuddet ble nær 30 millioner kroner. Alle ansatte ble med videre. Men eierne var og er sultne på markedet for både landbaserte og sjøbaserte oppdrettsanlegg og de var villig til å satse, sier Tufte til Telemarksavisa.

Tufte mener det ligger fantastiske muligheter i markedet for sjø og landbaserte oppdrettsanlegg. Selskapet har nå signerte og pågående prosjekter for 170 millioner kroner og nye avtaler landes trolig snart, ifølge Tufte. Bare siden i sommer er det signert kontrakter for 100 millioner kroner.

ØPD er blant annet involvert i Fishglobe-prosjektet, samt skal levere sjøledning til Andfjord Salmons landbaserte anlegg. Selskapet skal også bygge «verdens største smultring» i samarbeid med Mowi.

– Jeg er veldig optimistisk nå, sier Tufte.

I 2019 forventer ØPD å ende på en omsetning på mellom 225 og 250 millioner kroner med en liten pluss på bunnlinjen. 2018 ga 136 millioner kroner i omsetning, og et kraftig underskudd.

– Vi avsluttet en rekke dyre prosjekter i 2018 samtidig som vi etablerte oss sterkere innenfor landbasert oppdrettsanlegg. Det ble dyrt. I 2019 er tapsprosjektene i hovedsak ferdigstilt, sier Tufte.