– Det var ingen ingeniører som trodde det var mulig å bygge Fishglobe i PE-plast

Nyheter
2469

– De sa at jeg kunne komme tilbake når jeg ville bygge den i stål og betong, sier Fishglobe-gründer Arne Berge.

Nede ved vannkanten, omtrent midt på den 60 meter brede bryggen hos ØPD på Stathelle i Telemark, ruver en 19 meter høy sort plastsylinder. Plassert rundt står seks mindre sylindere jevnt plassert ut over et hvitt gulv med svak helning inn mot midten. Totalt sju sylindre, et stort avløpsrør, og seks mindre tilførselsrør. Et knippe menn med gule vester og hjelm vises rundt på konstruksjonen.

En av dem er Arne Berge. Mannen som er i ferd med å gjøre det ingeniørene ikke trodde var mulig. Bygge et lukket oppdrettsanlegg i plast. Til det får han hjelp av hovedentreprenør Uponor Infra, som står for prosjekteringen og produksjon av PE-panelet til Fishglobe V5, samt ØPD som Uponor har leid inn som underentreprenør til prosjektet.

– Jeg var i kontakt med mange ingeniører, og det var ingen som trodde dette var mulig. De sa at jeg skulle komme tilbake når jeg ville bygge i stål og betong. Men jeg har hele tiden vært bestemt på at det blir i PE-plast, eller så blir det ingenting, fordi det er materialet oppdretterne foretrekker, sier Berge til iLaks.

Tor Hellestøl (i midten) og Arne Berge. FOTO: Andreas Witzøe

Postsmoltanlegg
Konseptet Fishglobe, med lukket oppdrettsanlegg, har Berge jobbet med i over seks år. Fishglobe V5, skal brukes som et postsmoltanlegg i sjøen i Rogaland når den står ferdig i månedsskiftet april-mai. Plastgloben er bare en av en lang rekke glober Berge har designet. Og det er lite som overrasker Berge når han går rundt og inspiserer den halvferdige konstruksjonen.

– Jeg startet i det små og så at det fungerte, og har skalert oppover til det vi ser her i dag. Vi har brukt tre prototyper før denne, og har tatt steget fra en globe på en meter i diameter, til det du ser her i dag på 22 meter i diameter. Jeg kjenner meg igjen i konstruksjonen de har laget for oss, sier Berge.

Tilførselsrørene er de bærende elementene i konstruksjon. Seks rør som leverer vann fra sjøen under bunnen av globen og inn til fisken.

– På den måten skapes det et perfekt strømningsbilde inne i globen. Vannet starter i kantene, går inn mot senter og inn i avløpet og ut under globen. Det er hovedprinsippet, forklarer Berge.

Skisse av Fishglobe V5. ILLUSTRASJON: Uponor

Fiskehelse er motivasjonen
I toppen av Fishglobe skal det være et teknisk rom, samt en integrert fôringsenhet. Dermed blir Fishglobe en autonom konstruksjon hvor alt er på plass i globen.

Berge forteller at hans motivasjon bak prosjektet hele tiden har vært å bedre fiskehelse.

– I denne enheten skal vi ha fisk fra 100 gram til en kilo. Ved å ha postsmolten i et lukket anlegg beskyttes fisken i den viktige tidlige fasen når den er i sjøen, sier han.

Fishglobe har solgt den første globen som nå er under bygging til Rogalandselskapet RyFish. RyFish har opsjon på to anlegg til som er forventet å bli levert i 2020.

Neste steg
Om alt går etter planen med Fishglobe V5 er neste steg for bedriften et fullskala matfiskanlegg med diameter på 43 meter, 31.000 kubikk og med kapasitet til 2.300 tonn fisk. Fishglobe V6.

– Det ser veldig lyst ut med tanke på utviklingskonsesjonen. Når vi får den på plass så har vi gjort veldig mye prototypearbeid i V5 slik at vi er veldig godt forberedt til å bygge V6. Det blir ikke et så stort steg som det vi ser her med V5, for vi har gjort veldig mye erfaringer. Vi håper å starte arbeidet med V6 veldig snart når vi får endelig svar fra Fiskeridirektoratet, sier Berge.

Men før de eventuelt starter med selve byggingen av V6 vil de uansett bygge to nye V5.

– Her er alle beregninger gjort, det er bare å trykke på knappen og starte produksjonen, sier Berge.

Vil innhente tilbud
Berge håper de kan fortsette samarbeidet med Uponor og ØPD etter at første Fishglobe V5 er levert.

– Vi kommer til å innhente tilbud. Så får vi se. Det er et enormt potensiale her. Det ser Uponor også. Og de har signalistert at de vil være med på løpet videre, sier han.

Dette bekrefter Geir-Are Berg, industrisjef i Uponor. Han mener plast på mange måter har et ufortjent dårlig rykte.

– PE-plast som vi har produsert delene til Fishglobe av, har en holdbarhet på 100 år, og er resirkulerbart. Dersom det skulle skje noe som forkorter levetiden til Fishglobe kan man resirkulere delene, sier Berg.

Arne Berge i diskusjon med Kari Karjalainen fra Uponor. FOTO: Andreas Witzøe