– Kommunene og fylkene bør få noe mer enn det som ligger i forslaget fra regjeringen

Nyheter
827

I et felles høringssvar til revidert nasjonalbudsjett 2020 foreslår Sjømat Norge og Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) hvordan overføringene til havbrukskommuner og -fylkeskommuner kan bli større enn i regjeringens «lakseskatt»-forslag.

Tirsdag foreslå regjeringen å innføre en produksjonsavgift for 40 øre per kilo produsert fisk i statsbudsjettet for 2021. Samtidig ble grunnrenteskatten droppet.

Det gikk imidlertid ikke lang tid før forslaget fikk heftig kritikk. I en kronikk skriver fylkesråd for næring og miljø i Troms og Finnmark, Karin Eriksen (Sp), at forslaget vil innebære milliardtap for kommuner og fylkeskommuner fordi dagens utforming av Havbruksfondet endres.

«Dagens fordelingsnøkkel ville gitt 80 prosent av innbetalingene til kommuner og fylkeskommuner, mens forslaget fra regjeringen reduserer denne andelen til 25 prosent», skriver Eriksen.

Også advokat og siviløkonom Pedro S. Leite, som er partner i KPMG Law og leder KPMGs faggruppe for fiskeri og havbruk, advarer mot en betydelig reduksjon i inntektene for havbrukskommunene og –fylkeskommunene.

– Fordelingsnøkkelen ble ikke helt som den skulle være
Torsdag uttalte ordfører Mona Pedersen i Karlsøy til NRK at kommunen, som huser flere oppdrettsselskaper, følte seg lurt.

Ordfører Mona Pedersen på Karlsøy. FOTO: Karlsøy kommune

– Hvis vi blir avspist med dette får vi vesentlig mindre inntekter, sa hun.

Pedersen sitter også i styret til NFKK, som onsdag sendte ut en pressemelding om at de var «fornøyd med produksjonsavgift for oppdrettsnæringen.»

– Vi er veldig fornøyd med 40 øre per kilo produsert fisk, men fordelingsnøkkelen ble ikke helt som den skulle være, utdyper Pedersen overfor iLaks, og understreker at hun ikke uttaler seg på vegne av hele nettverket.

Under et styremøte i NFKK torsdag ga Pedersen tilbakemelding om at det var ønskelig med en bedre fordeling, som er mer i tråd med det nettverket tidligere fremforhandlet med Sjømat Norge.

Krever mer til kommuner og fylkeskommuner
Daglig leder Anna Ljunggren i NFKK mener det ikke var feil av NFKK å si i pressemeldingen at de var fornøyd med produksjonsavgiften.

Anna Ljunggren. FOTO: NFKK

– Men vi vi vil kreve at salgs- og auksjonsinntektene til kommunene blir større enn det regjeringen foreslår, slik også styreleder Ole L. Haugen tar til ordet for i pressemeldingen, forklarer hun.

Fredag sendte NFKK, sammen med Sjømat Norge, inn sitt høringssvar til revidert nasjonalbudsjett. I innspillet, som iLaks har fått tilgang på, skriver duoen at de er tilfredse med at regjeringen avviser forslaget om å innføre en grunnrentebeskatning på havbruksnæringen. De skriver videre at de støtter en produksjonsavgift på 40 øre per kilo produsert laks, som går til Havbruksfondet og fordeles kommuner og fylker i henhold til den etablerte fordelingsnøkkelen.

«Vi vil bidra til en bredt forankret løsning slik: Havbrukskommunene og fylkeskommunene, som et minimum, skal tilføres 60 % av vederlaget fra tildelingsrunden i 2020. Utbetalingen fordeles likt mellom 2020 og 2021 og utbetales via Havbruksfondet med basis i den etablerte fordelingsnøkkel. 40 % av salgs- og auksjonsinntekter fra kapasitetsjusteringen i 2020 tilfaller derav staten. Av salgs- og auksjonsinntekter fra økt kapasitet og nye tillatelser fra og med 2022 kan det aksepteres en ytterligere justering i forhold til fordeling og da slik at 50 % tilfaller staten og 50 % tilfaller havbrukskommuner og -fylkeskommuner etter fordelingsnøkkelen i Havbruksfondet», heter det i høringssvaret.

– Primært ville vi stått på for å kreve at fordelingsnøkkelen fra Havbruksfondet ble opprettholdt, men nå som forslaget om en produksjonsavgift er kommet, så vil kommunene vurdere hva som er godt nok med tanke på å få kompensert kostnader og som incitament for tilrettelegging. Det handler om å få en rettmessig andel av overskuddet i næringen, sier Ljunggren til iLaks.

Aina Valland er direktør for samfunnskontakt i Sjømat Norge. Hun sier til iLaks at at bransjeorganisasjonen er «svært fornøyd» med at regjeringen avviser forslaget om å innføre grunnrentebeskatning av havbruksnæringen.

– Så er vi enige med NFKK om at kommunene og fylkene bør få noe mer enn det som ligger i forslaget fra regjeringen samtidig med et det innføres en produksjonsavgift. Produksjonsavgiften må være lav slik at den ikke svekker næringens internasjonale konkurransekraft. Konkurransedyktige og forutsigbare rammebetingelser for norsk havbruksnæring er grunnlaget for at næringen skal ha trygghet for ytterligere investeringer i Norge, og at det brukes kapital i Norge fremfor at det investeres i andre land. Vi håper vårt felles innspill kan bidra til et bredt forlik mellom regjeringen og opposisjonen. Alle partier har nå et ansvar for å gjennomføre gode forhandlinger med et bredt forlik som siktemål, sier hun.