– Det vil bli en betydelig reduksjon i inntektene for havbrukskommunene og –fylkeskommunene

Nyheter
1097

Regjeringens forslag om produksjonsavgift gir mer penger i kassen til staten – og mindre til distriktene, mener KPMG. 

Advokat og siviløkonom Pedro S. Leite er partner i KPMG Law og leder KPMGs faggruppe for fiskeri og havbruk. Han har tidligere jobbet ni år i havbruksnæringen som ansvarlig for skatt og juridisk i Mowi (tidligere Marine Harvest), og er spesialist på beskatning av havbruk. Sammen med kollegene, Jan Erik Greni og Trond H. Thorvaldsen, har han gjort noen beregninger på effektene av den foreslåtte produksjonsavgiften for havbruksnæringen.

Les også: Regjeringen dropper grunnrenteskatt – foreslår heller produksjonsavgift

Uavhengig
Hans vurdering av effektene er klar og tydelig:

Pedro S. Leite. Foto: KPMG

– Vi har jobbet med grunnrenteskatt og produksjonsavgift for havbruksnæringen over lengre tid og har vært i kontakt med mange av oppdrettsselskapene i Norge. Tilbakemeldingen fra norske oppdrettere har vært nokså lik uavhengig av om de er store eller små, børsnoterte eller familieeide. Dersom det innføres en produksjonsavgift så ønsker de at den skal gå til lokalsamfunnene hvor virksomheten skjer, det vil si hos havbrukskommunene og –fylkeskommunene.

– Våre beregninger viser at regjeringens forslag vil føre til det motsatte. Det vil bli en betydelig reduksjon i inntektene for havbrukskommunene og –fylkeskommunene. For årene 2020 og 2021 vil reduksjonen utgjøre anslagsvis 50 prosent i forhold til hva kommunene ville fått dersom dagens ordning beholdes. Fra og med 2022 og for årene deretter vil reduksjonen utgjøre omtrent 44 prosent, sier Leite til iLaks.

Estimater
Leite gjør oppmerksom på at dette er foreløpige beregninger, basert på den begrensede informasjonen som er tilgjengelig og at tallene derfor må ses på som estimater.

– Det er flere uavklarte forhold rundt produksjonsavgiften som vil kunne påvirke beregningene, men havbrukskommunene og –fylkeskommunene vil uansett komme vesentlig dårligere ut økonomisk enn under dagens ordning.

Leite nevner også at regjeringens forslag legger opp til at staten skal få en vesentlig større del av inntektene enn under dagens ordning.

– Produksjonsavgiften vil redusere noe av usikkerheten for havbrukskommunene og –fylkeskommunene fremover. Men, det kan stilles spørsmål ved om det er en ubalanse i forslaget ved at staten tar for mye av inntektene mot å gi kommunen mer forutsigbarhet, sier han videre.